Colecția CNC

Recent Submissions

 • Temciuc, Oxana (2020)
  Practica de iniţiere în specialitate se efectuează în conformitate cu planul de studii la specialitatea 72120 „ Tehnologia alimentației publice” şi prezintă o formă specială de pregătire profesională a elevilor, de aprofundare ...
 • Mahu, Cristina; Djemalov, Anastasia (2021)
  Le support d'apprentissage “Le français au lycée – trucs d’apprentissage” est adressé aux apprenants de Français Langue Etrangère (FLE) pour le travail en classe et surtout pour le travail en autonomie. Il offre des ...
 • Gonța, Aliona; Vișanu, Diana (ASEM, 2019)
  Caietul cu sarcini pentru practica de inițiere în specialitate, la programul de formare tehnică Turism, discutat și aprobat la sedința catedrei ”Economie,Turism, Servicii” al Colegiului Național de Comerț al ASEM
 • Frunza, Valeria (ASEM, 2021-04)
  In order to manipulate the client flow in a business market, may it be a grocery store or a supermarket, the merchandiser has to know the proper way to manage it’s weak points and strong points regarding it’s space. ...
 • Leahu, Nicoleta (ASEM, 2021-04)
  Display has been and will always be a sustainable development perspective in the field of trade to which enormous attention must be drawn, because it represents the close link between the trade unit and the consumer - it ...
 • Caracicovschi, Lilia; Teacă, Ala (2020)
  Caietul de sarcini reprezintă un suport de studiu, fiind menit să ajute elevii să realizeze obiectivele propuse de curriculumul stagiului de practică, S.04.O.002 Practicii de specialitate I, pentru a dezvolta la elevi ...
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: F.02.O.009 Corespondența economică. Specialitatea: CONTABILITATE. Profesor: Moțoc Natalia.
 • Botnaraș, Nina (2020)
  SUPORT DE CURS: Aditivii și inocuitatea produselor. Specialitatea Merceologie.
 • Botnaraș, Nina (2020)
  SUPORT DE CURS:”Chimia Produselor alimentare”. Specialitățile: Comerț, Merceologie, Tehnologia Alimentației Publice.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: Disciplina: S.07.O.022 Turism internațional. Specialitatea: 101510 Turism. Profesor: CRAINIC Galina
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: Turism rural. Profesor: Cozma Albina
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: F.06.O.012 Teoria economică. Specialitatea: 101510 TURISM. Specialitatea: 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice. Profesor: ENACHI Olga, profesoară de discipline economice.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: S.05.O.021 Tehnologia serviciilor hoteliere. Specialitatea: 101510 Turism. Profesor: CIORNÎI Virginia.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: F.03.O.011 Tehnicile de comunicare în turism. Specialitatea: Turism. Profesor: MOȚOC Natalia.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: Tehnica operațiunilor în turism. Anul II. Profesor: COZMA Albina.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: S.04.O.020 Tehnica de ghid. Specialitatea: 101510 Turism. Profesor: GONȚA Aliona, profesoară de discipline economice.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS. S.08.L.045 Managementul Resurselor Umane. Specialitățile: 1011510 Turism, 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice. Profesor: MANEA Natalia.
 • Unknown author (2020)
  Suport de curs la disciplina „Finanţele Întreprinderii” . Profesor: Elena MOVILEANU, profesoară de discipline economice.
 • Unknown author (2020)
  MATERIAL DIDACTIC: F.03.O.012 Economie aplicată. Specialitatea: 101510 TURISM. Profesori: PATRASCU Dorina, ENACHI Olga.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: S.07.O.015 Economia Turismului. Specialitatea: 101510 Turism. Calificarea: 422106 Agent de turism (calificare medie). Profesor: BALAN Mariana.

View more