Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Secrieru, Angela; Secrieru, Iulian (20-06-03)
  Declarațiile și angajamentele mărețe asumate la forurile internaționale destinate consolidării dreptului la educație, din cauza că nu sunt în mod echivalent acoperite cu resurse financiare, de cele mai dese ori rămân ...
 • Pisaniuc, Maia (ASEM, 2002)
  Sistemul bancar autohton are de înfruntat multe greutăți aspect cantitativ și calitativ. Principala sarcină este stabilirea politicii și strategiei de fiecare bancă care i-ar permite depășirea cu succes a situațiilor ...
 • Cheradi, Natalia; Țurcan, Nelly (, 2003)
  Studiile prezentate „Marketing şi biblioteca universitară” şi „Biblioteca universităţii şi studenţii: interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor” sunt axate pe o concepţie de dezvoltare a bibliotecii universitare bazate ...
 • Pisaniuc, Maia (2003)
  Începutul mileniului trei reprezintă pentru mulți dintre noi o perioadă a schimbărilor: de ordin economic, social, politic etc. E nevoie de schimbări și în sistemul bancar, mai ales în ceea ce ține de diversificarea ...
 • Pisaniuc, Maia (ASEM, 2003)
  Lumea începutului de mileniu III reprezintă, în viziunea fiecăruia dintre noi, o lume a schimbărilor de ordin economic, social, politic. Necesită transformări și sistemul bancar, transformări în domeniul serviciilor pe ...
 • Lopotenco, Viorica; Pisaniuc, Maia (2003)
  Grecii antici afirmau că memoria faptelor este o cunoaștere parțială, adică simpla opinie, adevărata cunoaștere, adică înțelegerea, implică a cunoaște și catisa rerum. Cunoașterea causal rerum depinde pe de o parte de ...
 • Pisaniuc, Maia; Palii, Natalia (2004)
  The glohalization phenomenon is lately oue of the most debated. Besides of the fact that not cili people see it as having the same essence. most of the dehates are upon its economic, politica! and cultural consequences. ...
 • Lopotenco, Viorica; Pisaniuc, Maia (2004)
  The evolution of the moldavian industry towards the market model was caracterized by a high range ofdrawbacks and difficulties, which are cauzed lither by the inheritence left by the former Soviet Union and by the insufficiency ...
 • Pisaniuc, Maia (ASEM, 2004)
  La vague de dereglementation financière amorceep a r les Etats-Unis au debut des aneee quatre-vingt, et qui a gagnie depuis la plupart des grands p ays industrialises, et U environnement financier nationaux et internationaux: ...
 • Pisaniuc, Maia (ASEM, 2004)
  Lu saga victorieuse des multinationales conquérantes exerce une fascination proche de celle qui excite l'imagination des spectateur des sériés televisèes americanes. Les théories sur la formation et le fonctionnement des ...
 • Pisaniuc, Maia (ASEM, 2004-09)
  La politique de developpement regionale et d'amenagement du territoire constitue un instrument important de cristallisation de l'identite europeenne. Dans le cas des pays developpes de l'Ouest du continent, Ies preoccupations ...
 • Pisaniuc, Maia (ASEM, 2004-09)
  At the moment of introducing the integration pohcy of governement in EU, one of the problem that needs to be volved is the integration of banking system in the european one. The agreement Basel II preserves the standartization ...
 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana (Editura Cartier, 2005)
  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului “Bazele contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice privind contabilizarea ...
 • Pisaniuc, Maia (2005)
  The crises of emerging markets revealed the varions problems that faced the developing countries. The causes of these crises were analysed by different western expert. The mâine causes being the policy of developed states ...
 • Pisaniuc, Maia (ASEM, 2005)
  The globalization is one of the most questionable world phenomena, and has a great influence upon the development of the world. During its evolution the globalization influenced significantly the world economy. At present ...
 • Unknown author (ASEM, 2006)
  Întâlnirea bibliotecarilor din Moldova, România, Rusia a prilejuit dezbaterea celor mai importante aspecte ale modernizării transferului de informaţii şi contribuţia pe care o pot avea bibliotecile în constituirea Societăţii ...
 • Unknown author (ASEM, 2006)
  Această lucrare a fost gândită ca un omagiu adus personalităţii creatoare, omagiu închinat unei vieţi dedicate ştiinţei şi învăţământului, profesorului universitar Paul Bran. Paul Bran a adus o contribuţie aparte la ...
 • Pisaniuc, Maia; Filip, Angela (2006)
  The work presented bellow focuses on the nowadays role of internațional organizations, as well as on their quality and efficiency. After the II World War the appearance and evoluton of internațional organizations had a ...
 • Unknown author (ASEM, 2006-09)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2006-12)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...

Search DSpace

Browse

My Account