Browsing 3.Materiale didactice by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana (Editura Cartier, 2005)
  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului “Bazele contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice privind contabilizarea ...
 • Lazari, Liliana (ASEM, 2008)
  Lucrarea de faţă reliefează acele aspectele contabile specifice activităţii de asigurare. Lucrarea este structurată în şapte capitole, în care s-a încercat să se surprindă elementele esenţiale şi specifice domeniului ...
 • Lungu, Rita; Lazari, Liliana (Cahul: US "B. P. Haşdeu", 2009)
  Lucrarea dată este elaborată în conformitate cu programa cursului „Contabilitatea în asigurări” şi îşi propune să contribuie la completarea cunoştinţelor studenţilor şi la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor ...
 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana (Editura Cartier, 2009)
  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului “Bazele contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice privind definirea, ...
 • Bădicu, Galina; Mihaila, Svetlana (Tipografia Centrală, 2019)
  Autorii pun la dispoziția cititorilor o abordare teoretică și aplicativă a contabilității. Prin conținutul ei, lucrarea ,,Bazele contabilității” explică și argumentează logic principalele concepte, principii, tehnici, ...
 • Bădicu, Galina; Mihaila, Svetlana (2020)
  Conceperea cursului s-a făcut pornind de la obiectivele generale ale obiectului de studiu ,,Contabilitate de gestiune avansată”, în contextul dezvoltării competențelor de cunoaștere, funcțional adiționale și de specialitate, ...
 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana; Balteş, Nicolae; Graur, Anatol; Bîrcă, Aliona; Bădicu, Galina; Mihailă, Svetlana; Bajan, Maia; Erhan, Lica; Cuşmăunsă, Rodica; Caraman, Stela; Ţurcanu, Liliana (Editura Cartier, 2021)
  Manualul „Contabilitatea întreprinderii” este elaborat în conformitate cu curriculumul (programa analitică) disciplinei „Contabilitatea întreprinderii”. Totodată, manualul acoperă curriculumul disciplinelor „Contabilitate ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account