3.Materiale didactice

 

Recent Submissions

 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana; Balteş, Nicolae; Graur, Anatol; Bîrcă, Aliona; Bădicu, Galina; Mihailă, Svetlana; Bajan, Maia; Erhan, Lica; Cuşmăunsă, Rodica; Caraman, Stela; Ţurcanu, Liliana (Editura Cartier, 2021)
  Manualul „Contabilitatea întreprinderii” este elaborat în conformitate cu curriculumul (programa analitică) disciplinei „Contabilitatea întreprinderii”. Totodată, manualul acoperă curriculumul disciplinelor „Contabilitate ...
 • Lungu, Rita; Lazari, Liliana (Cahul: US "B. P. Haşdeu", 2009)
  Lucrarea dată este elaborată în conformitate cu programa cursului „Contabilitatea în asigurări” şi îşi propune să contribuie la completarea cunoştinţelor studenţilor şi la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor ...
 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana (Editura Cartier, 2009)
  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului “Bazele contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice privind definirea, ...
 • Lazari, Liliana (ASEM, 2008)
  Lucrarea de faţă reliefează acele aspectele contabile specifice activităţii de asigurare. Lucrarea este structurată în şapte capitole, în care s-a încercat să se surprindă elementele esenţiale şi specifice domeniului ...
 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana (Editura Cartier, 2005)
  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului “Bazele contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice privind contabilizarea ...
 • Bădicu, Galina; Mihaila, Svetlana (2020)
  Conceperea cursului s-a făcut pornind de la obiectivele generale ale obiectului de studiu ,,Contabilitate de gestiune avansată”, în contextul dezvoltării competențelor de cunoaștere, funcțional adiționale și de specialitate, ...
 • Bădicu, Galina; Mihaila, Svetlana (Tipografia Centrală, 2019)
  Autorii pun la dispoziția cititorilor o abordare teoretică și aplicativă a contabilității. Prin conținutul ei, lucrarea ,,Bazele contabilității” explică și argumentează logic principalele concepte, principii, tehnici, ...