IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Reglementarea economică a impactului apelor reziduale în regiunea de dezvoltare Centru

Show simple item record

dc.contributor.author Bacal, Petru
dc.date.accessioned 2017-09-11T07:47:47Z
dc.date.available 2017-09-11T07:47:47Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/283
dc.description Publicat în: Economica: Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.2 (100), iunie 2017 - P. 68-82. - Bibliogr.: p. 81 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În prezenta lucrare, este efectuată o analiză complexă a deversărilor de ape reziduale în Regiunea de Dezvoltare Centru și a reglementării economice a impactului acestora. Obiectivele principale ale prezentului studiu sunt: 1) evaluarea sistemelor de evacuare și epurare centralizată a apelor reziduale; 2) analiza metodologiei de calcul și dinamicii tarifelor pentru prestarea serviciilor de canalizare și epurare în regiunea de studiu; 3) aplicarea plăților pentru deversarea poluanților cu apele reziduale; 4) evaluarea efectelor fiscale, economice și ecologice ale aplicării tarifelor și plăților respective; 5) elaborarea recomandărilor de reformare a mecanismului economic de reglementare a impactului asupra resurselor și ecosistemelor acvatice. JEL: Q15, Q57. CZU: 504.4.054:346.61(478) en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (100) / 2017
dc.subject reglementare en_US
dc.subject impact en_US
dc.subject ape reziduale en_US
dc.subject tarife en_US
dc.subject plăți en_US
dc.subject poluare en_US
dc.title Reglementarea economică a impactului apelor reziduale în regiunea de dezvoltare Centru en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account