IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Exporting corruption worldwide: theoretical benchmarks for its investigation

Show simple item record

dc.contributor.author Bețco, Daniela
dc.date.accessioned 2020-12-10T11:47:01Z
dc.date.available 2020-12-10T11:47:01Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.isbn 978-9975-75-975-5
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/873
dc.description BEȚCO, Daniela. Exporting corruption worldwide: theoretical benchmarks for its investigation. În: Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători (19-20 iunie 2020) [online]: Lucrări ştiinţifice. Ediţia a 18-a. Chişinău: ASEM, 2020, pp. 232-235. ISBN 978-9975-75-975-5. en_US
dc.description.abstract Sectorul subteran, se manifestă la nivelul economiei țării, însă datorită fenomenului de export al corupției peste hotare, acesta a devenit o problemăpentru toate economiile lumii. Având un profil complex, este dificil de estimat cu precizie sumele care circulă în acest sector. Scopul cercetării este de a releva tendințele în evoluția sectorului subteran în economiile țărilor lumii, precum și factorii care au determinat corupția să ajungă o problemă globală. Au fost utilizate o serie de metode științifice, cu precădere, studiul de caz și metoda studiului longitudinal. JEL: E26, F38. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject economie subterană en_US
dc.subject corupție en_US
dc.subject exportul corupției en_US
dc.subject importul corupției en_US
dc.subject spălare de bani en_US
dc.subject fluxuri ilicite en_US
dc.subject produs intern brut en_US
dc.subject taxe en_US
dc.title Exporting corruption worldwide: theoretical benchmarks for its investigation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account