IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Aplicaţii econometrice privind impactul evaziunii fiscale prin scheme ilegale în vederea reducerii presiunii fiscale

Show simple item record

dc.contributor.author Isac Petrila, Liliana
dc.contributor.author Grosu, Mariana
dc.date.accessioned 2020-07-17T10:49:34Z
dc.date.available 2020-07-17T10:49:34Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri ${dspace.ui.url}/handle/1234567890/381
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/381
dc.description ISAC PETRILA, Liliana, GROSU, Mariana. Aplicaţii econometrice privind impactul evaziunii fiscale prin scheme ilegale în vederea reducerii presiunii fiscale = Econometric Applications Regarding the Impact of Tax Evasion through Illegal Schemes in Order to Reduce the Fiscal Pressure / Liliana Isac Petrila, Mariana Grosu // Frunze // Economica. - 2020. - Nr. 2(112). - P. 64-72. - Bibliogr: p. 72. ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În prezentul articol, se face o analiză a problematicii evaziunii fiscale, fenomen întâlnit atât în România, cât și în Republica Moldova, precum și o descriere a acestuia prin optica metodelor ilegale de minimizare a impozitării. Prin prisma econometrică, a fost analizată activitatea unei entități economice ipotetice, care se eschivează de la plata impozitelor cu ajutorul firmelor „fantome”. Prin acest articol, autorii deduc faptul că, în cazul când se utilizează o schemă ilegală de evaziune fiscală, povara fiscală se reduce, dar se reduce și profitul net legal. Având în vedere efectele posibile ale utilizării unor astfel de scheme ilegale, entitățile economice nu ar trebui să le utilizeze în practică. Evaziunea fiscală se soldează cu consecințe negative atât pentru economie, cât și pentru stat în ansamblu. CZU: 30.43:336.227.2(478+498). JEL: H30, H32, H39, H26, H21, E62. ************************************************************************************************************************************* In this article an analysis of the issue of tax evasion is made, a phenomenon encountered both in Romania and in the Republic of Moldova, as well as a description of the phenomenon through the illegal methods of tax minimization. The activity of a hypothetical economic entity that avoids paying taxes with the help of “straw/bogus” companies and “ghost” companies was analysed from an econometric point of view. As a result, the authors deduce that when an illegal tax evasion scheme is used, the tax burden is reduced, but the legal net profit is also reduced. Given the possible consequences of using such illegal schemes, economic entities should not use them in practice. Tax evasion has negative consequences for both the economy and the state as a whole. CZU: 30.43:336.227.2(478+498). JEL: H30, H32, H39, H26, H21, E62. en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (112) / 2020
dc.subject evaziune fiscală en_US
dc.subject contribuabil en_US
dc.subject plăți fiscale en_US
dc.subject entitate economică en_US
dc.subject presiune fiscală en_US
dc.title Aplicaţii econometrice privind impactul evaziunii fiscale prin scheme ilegale în vederea reducerii presiunii fiscale en_US
dc.title.alternative Econometric Applications Regarding the Impact of Tax Evasion through Illegal Schemes in Order to Reduce the Fiscal Pressure en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account