DSpace Repository

Esența piramidei bogăției globale

Show simple item record

dc.contributor.author Luchian, Ivan
dc.contributor.author Bîrcă, Iulita
dc.contributor.author Bîrcă, Mihaela
dc.date.accessioned 2020-07-17T10:37:16Z
dc.date.available 2020-07-17T10:37:16Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri ${dspace.ui.url}/handle/1234567890/378
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/378
dc.description LUCHIAN, Ivan, BÎRCĂ, Iulita, BÎRCĂ, Mihaela. Esența piramidei bogăției globale = The Essence of the Global Wealth Pyramid / Ivan Luchian, Iulita Bîrcă, Mihaela Bîrcă // Economica. - 2020. - Nr. 2(112). - P. 21-37. - Bibliogr: p. 36. ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Bogăția netă este o categorie economică compusă din totalitatea activelor reale și financiare, din valoarea cărora este dedusă totalitatea soldurilor datoriilor existente ale unei persoane fizice. Tehnologiile statistice globale permit evidențierea numărului total al persoanelor adulte și a bogăţiei lor nete. Prin însumarea bogățiilor nete personale, se obține bogăția globală, reflectată în piramida bogăției globale. Scopul studiului a constituit identificarea esenţei şi determinarea dinamicii piramidei bogăției globale sub aspect total și structural și distribuirea ei pe niveluri de bogăţie, dar şi geografică. Studiul a permis depistarea unei extrapolări enorme între categoriile de persoane cu un nivel diferit al bogăției, stabilirea importantei discrepanțe a distribuirii bogăției globale în regiunile globului pământesc și între țări, care vor duce la distorsionări de diferite genuri: economice, finan ciare, demografice, sociale, ecologice, ce pot cauza cataclisme globale cu urmări imprevizibile. CZU: 330.522.6(100), JEL: F02, F21, F65, I31, I32. ************************************************************************************************************************************* The net wealth is an economic category composed of all real and financial assets, from which value all balances of existing debts of a natural person are deducted. Global statistical technologies allow highlighting the total number of adults and their net wealth. By summing personal net wealth, global wealth is obtained, which finds its reflection in the pyramid of global wealth. The aim of the study was to identify the essence and determine the dynamics of the global wealth pyramid in total and structural aspect and its distribution by wealth and geographical levels. The study allowed to detect a huge extrapolation between people’s categories with a different level of wealth, an important discrepancy has been established in the distribution of global wealth in regions and between countries, which will contribute to distortions of different genres: economic, financial, demographic, social, ecological, which can be the cause of different global cataclysms with unpredictable consequences. CZU: 330.522.6(100), JEL: F02, F21, F65, I31, I32. en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (112) / 2020
dc.subject bogăție en_US
dc.subject distribuție en_US
dc.subject piramida bogăţiei globale en_US
dc.subject categorii de personae en_US
dc.subject active reale en_US
dc.subject active financiare en_US
dc.title Esența piramidei bogăției globale en_US
dc.title.alternative The Essence of the Global Wealth Pyramid en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account