IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Politica bugetar-fiscală – instrument de stimulare a creșterii economice

Show simple item record

dc.contributor.author Balan, Aliona
dc.date.accessioned 2020-05-04T11:19:55Z
dc.date.available 2020-05-04T11:19:55Z
dc.date.issued 2020-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri ${dspace.ui.url}/handle/1234567890/253
dc.description BALAN, Aliona. Politica bugetar-fiscală – instrument de stimulare a creșterii economice = Budgetary and Fiscal Policy – Instrument for Stimulating Economic Growth // Economica. - 2020. - Nr. 1(111). - P. 51-66. - Bibliogr: p. 66. en_US
dc.description.abstract Politica bugetar-fiscală este o formă de intervenție indirectă a statului în eco-nomie, aplicabilă pe piața bunurilor și ser-viciilor, intervenind cu precădere la ajusta-rea dezechilibrelor macroeconomice interne. Este acea politică de gestionare a dezechi-librelor, care are drept scop macrostabi-lizarea economică prin intermediul dimen-sionării impozitelor (taxelor), respectiv a chel-tuielilor guvernamentale. Politica bugetar-fiscală, prin acțiunile pe care le întreprinde, urmărește stimularea activității economice, a investițiilor, asigurarea protecției sociale, precum și susținerea unui principiu moral/ juridic, care cere respectarea drepturilor fiecăruia în contribuția individuală la con-stituirea veniturilor. Scopul studiului constă în analiza politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova, a modului în care aceasta este aplicată de autoritățile publice, în vederea asigurării unei creșteri economice durabile. CZU: 336.143.2(478) ; JEL: E1, E20, E62, H61. ************************************************************************************************************************************* Budgetary-fiscal policy is a form of indirect state intervention in the economy, applicable on the market of goods and ser-vices, intervening mainly to the adjustment of internal macroeconomic imbalances. It is the policy of managing imbalances, which aims through economic macro-stabilization sizing taxes (duties) and government spen-ding. Budgetary-fiscal policy, through its actions, aims to stimulate economic activity, investment, social protection, as well as to support a moral/legal principle that requi- res respect for everyone’s rights in the indi-vidual contribution to the formation of income. In this paper we intend to analyze the budgetary-fiscal policy in the Republic of Moldova, how it is applied by public authorities in order to ensure sustainable economic growth. CZU: 336.143.2(478) ; JEL: E1, E20, E62, H61. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (111) / 2020
dc.subject politica bugetar-fiscală en_US
dc.subject venituri bugetare en_US
dc.subject cheltuieli bugetare en_US
dc.subject cererea agregată en_US
dc.subject Produsul Intern Brut (PIB) en_US
dc.subject deficit bugetar en_US
dc.subject datoria publică en_US
dc.title Politica bugetar-fiscală – instrument de stimulare a creșterii economice en_US
dc.title.alternative Budgetary and Fiscal Policy – Instrument for Stimulating Economic Growth en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account