IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Impactul procesului de inovare asupra strategiilor și politicilor de dezvoltare durabilă

Show simple item record

dc.contributor.author Popa, Valentin
dc.contributor.author Cara, Elena
dc.date.accessioned 2020-05-04T10:59:52Z
dc.date.available 2020-05-04T10:59:52Z
dc.date.issued 2020-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri ${dspace.ui.url}/handle/1234567890/250
dc.description POPA, Valentin, CARA, Elena. Impactul procesului de inovare asupra strategiilor și politicilor de dezvoltare durabilă = Innovation Process Impact on Sustainable Development Strategies and Policies / Grigore Varaniţa, Anatol Godonoagă, Ilie Costaş // Economica. - 2020. - Nr. 1(111). - P. 7-21. - Bibliogr: p. 20. en_US
dc.description.abstract Astăzi există o strategie predominantă bazată pe competitivitate și durabilitate, care este împărtășită de către națiuni, orga-nizații internaționale și companii din în-treaga lume. Adică există o partajare, înțe-legând că societatea actuală este cufundată într-un proces complex de globalizare, în creștere inegală și, prin urmare, se con-fruntă cu o perioadă de mari provocări și oportunități care trebuie abordate, cel puțin parțial, prin plasarea inovației și a sustena-bilității în centrul agendei, competitivitatea nemaifiind singurul factor determinant al economiei mondiale. Toate formele de inovații tehnologice, care pot conduce la o dezvoltare durabilă, precum: procese inovaționale, inovații de produs, inovații organizaționale, inovații de piață, trebuie luate în considerare. Dezvol-tarea durabilă poate fi susținută de către procesul inovațional la diferite nivele: na-țional, regional și internațional, unde se manifestă în mod aparte. CZU: 330.35:001.825+338.2 ; JEL: O31, O32. ************************************************************************************************************************************* Today, there is a predominant strategy based on competitiveness and sustainability, which is shared by nations, international organizations and companies around the world. That is, there is a sharing, under-standing that today’s society is immersed in a complex process of globalization, growing unequally and, therefore, is facing a period of great challenges and opportunities that must be addressed, at least in part, by placing innovation and sustainability at the centre of the agenda, competitiveness not the only determining factor of the world economy. All forms of technological innovations, which can lead to sustainable development, such as: innovation processes, product innovations, organizational innovations, market innovations must be considered. Sus-tainable development can be supported by the innovation process at different levels: national, regional, and international, where it manifests itself separately. CZU: 330.35:001.825+338.2 ; JEL: O31, O32. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (111) / 2020
dc.subject dezvoltare durabilă en_US
dc.subject inovație en_US
dc.subject inițiative antreprenoriale en_US
dc.subject inoprenor en_US
dc.subject nevoi economice en_US
dc.subject responsabilitate socială en_US
dc.title Impactul procesului de inovare asupra strategiilor și politicilor de dezvoltare durabilă en_US
dc.title.alternative Innovation Process Impact on Sustainable Development Strategies and Policies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account