IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Rolul politicilor locale în dezvoltarea durabilă a spaţiului rural

Show simple item record

dc.contributor.author Profiroiu, Marius
dc.contributor.author Rădulescu, Carmen Valentina
dc.date.accessioned 2020-02-27T07:29:17Z
dc.date.available 2020-02-27T07:29:17Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/228
dc.description PROFIROIU, Marius, RĂDULESCU, Carmen Valentina. Rolul politicilor locale în dezvoltarea durabilă a spaţiului rural. In: Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii [online]: conf. şt. intern., ed. a 21-a: Lucrări ştiinţifice., 27-28 sept., 2019. – Chişinău: ASEM, 2019, pp. 327-330. ISBN 978-9975-75-968-7. en_US
dc.description.abstract Spaţiul rural se află într-un proces inevitabil de declin, întrucât societatea umană se transformă dintr-o economie agrară într-una urban-industrială şi, mai departe, în economia cunoaşterii. Printr-o revizuire extinsă a literaturii, această lucrare îşi propune să identifice măsurile necesare la nivelul politicilor locale care sunt considerate imperative, în vederea adaptării comunităţilor rurale la dinamica mediului extern, şi care să le permită supravieţuirea, precum şi reducerea disparităţilor faţă de mediul urban. Această cercetare ne-a permis să identificăm rolul politicilor locale în procesul de supravieţuire a comunităţilor rurale şi evidenţerea condiţiilor minime necesare pentru dezvoltarea rurală durabilă în economia cunoaşterii. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject politici locale en_US
dc.subject dezvoltare durabilă en_US
dc.subject spaţiul rural en_US
dc.title Rolul politicilor locale în dezvoltarea durabilă a spaţiului rural en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account