IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Воздействие налоговой политики на финансовую безопасность страны

Show simple item record

dc.contributor.author Кику, Надежда
dc.date.accessioned 2020-02-24T12:34:21Z
dc.date.available 2020-02-24T12:34:21Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.isbn 978-9975-75-968-7
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/163
dc.description КИКУ, Надежда. Bоздействие налоговой политики на финансовую безопасность страны. In: Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii [online]: conf. șt. intern., ed. a 21-a: Lucrări ştiinţifice, 27-28 sept., 2019. Chişinău: ASEM, 2019, pp. 703-709. ISBN 978-9975-75-968-7. en_US
dc.description.abstract Revenues from tax payments provide more than 80% of the revenues of the national public budget of our country (and most other countries of the world). Consequently, the financial stability of the budget system and the whole country as a whole depends on how well the tax system of the state works. Therefore, when making various decisions in the field of tax policy, it is extremely important to analyze their impact on the completeness and timeliness of tax revenues to the budget. Veniturile din plăţile fiscale asigură mai mult de 80% din veniturile bugetului public naţional al ţării noastre (şi a majorităţii celorlalte ţări ale lumii). În consecinţă, stabilitatea financiară a sistemului bugetar şi a întregii ţări în ansamblu depinde de cât de bine funcţionează sistemul fiscal al statului. Prin urmare, atunci când se iau diverse decizii în domeniul politicii fiscale, este extrem de important să se analizeze impactul acestora asupra completităţii şi a actualităţii veniturilor fiscale la buget. JEL: H2. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject taxes en_US
dc.subject budget system en_US
dc.subject state and local taxes en_US
dc.subject tax policy en_US
dc.title Воздействие налоговой политики на финансовую безопасность страны en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account