DSpace Repository

Analiza exportului de animale vii, păsări, carne şi subproduse comestibile din Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Şcerbacov, Elena
dc.date.accessioned 2021-01-21T10:29:22Z
dc.date.available 2021-01-21T10:29:22Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/1076
dc.description ŞCERBACOV, Elena. Analiza exportului de animale vii, păsări, carne şi subproduse comestibile din Republica Moldova = Analysis of the Export of Live Animals, Poultry, Meat and By-products from the Republic of Moldova. Economica. 2020, nr. 4(114), 32-44. ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Comerțul exterior, în general, este un factor esențial al creșterii economice a fiecărui stat din lume, iar exportul produselor agro-alimentare este un domeniu important pentru orice economie națională, este un complex de activități cu valoare socială. Acesta cuprinde totalitatea relaţiilor şi tranzacţiilor efectuate sub formă de export şi import. De asemenea, el vizează fluxurile şi serviciile unei ţări cu restul lumii. În acest context, prezenta lucrare este fundamentată pe analiza exportului de animale vii, păsări, carne și subproduse comestibile din Republica Moldova. În lucrare se propune o analiză statistică a sectorului autohton de exportare a cărnii, ce denotă un grad de concentrare redus al companiilor din industria procesării cărnii și un potențial de creștere pentru întreprinderile existente. CZU: 338.439.5:[339.564:637.5](478). JEL: P45, N50, Q17. ************************************************************************************************************************************* Foreign trade, in general, is a key factor in the economic growth of every state worldwide, and the export of agri-food products is an important area for any national economy and is a complex of activities with social value. It includes all relations and transactions carried out in the form of export and import. Also it targets the flows and services of a country with the rest of the world. In this context, this paper is based on the analysis of the export of live animals, poultry, meat and edible by-products from the Republic of Moldova. The paper proposes a statistical analysis of the domestic meat export sector, which shows a low degree of concentration of companies in the meat processing industry and a growth potential for the existing enterprises. CZU: 338.439.5:[339.564:637.5](478). JEL: P45, N50, Q17. en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject carne en_US
dc.subject bovine en_US
dc.subject export en_US
dc.subject păsări en_US
dc.subject porcine en_US
dc.title Analiza exportului de animale vii, păsări, carne şi subproduse comestibile din Republica Moldova en_US
dc.title.alternative Analysis of the Export of Live Animals, Poultry, Meat and By-products from the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account