IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Cadrul conceptual-metodologic al analizei unui mediu de afaceri internaţional

Show simple item record

dc.contributor.author Şişcan, Zorina
dc.date.accessioned 2009-10-05T02:59:59Z
dc.date.available 2009-10-05T02:59:59Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/568
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), septembrie 2019 - P. 117-134. - Bibliogr.: p. 134 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Articolul îi asigură pe masteranzi și peoamenii de afaceri cu un cadru metodologicoconceptualesențial și sistematizat, în limitele volumuluiunui articol, pentru a servi drept suport alactivităților de planificare și organizare a uneianalize a mediului de afaceri international (MAI).Evaluarea MAI este de actualitate pentru elaborareaunei strategii organice a companiei orieconomiei naționale cu privire la internaționalizareaafacerilor ei economice. Metodele de analizăale MAI, care reies din abordarea de sistem,furnizează unui strateg de afaceri o imagineintegrativă și complexă asupra trendurilor și factorilorde impact ai MA internațional. Indicele șiindicatorii, fiind actualizați și studiați în dinamică,precum și axați pe obiectivul stabilit deevaluare a MAI, asigură analiza cu caracter maispecific, realist și direcționat spre viitor. JEL: A23, B40, M16. CZU: 339.0.01:330.11 ************************************************************************************************************************************* The article provides master students andbusinesspeople with an essential and systematic,in the limits of the article volume, conceptual andmethodological framework which helps in planningand organizing an international businessenvironment (IBE) assessment. The analysis ofIBE is topical for the elaboration of the company’sor national economy’s organic strategyrelated to the internationalization of its economicaffairs. The methods of IBE assessment whichproceed from the System Approach to businessmanagement provide business strategists with anintegrative and complex view on trends andimpact factors of IBE. Indexes and indicators,upgraded and considered in their dynamics aswell as being focused on the established goal ofIBE assessment, make the analysis to be morespecific, realistic, and oriented to the future. JEL: A23, B40, M16. CZU: 339.0.01:330.11. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (109)
dc.subject afaceri economice en_US
dc.subject internaționalizare en_US
dc.subject mediu de afaceri en_US
dc.subject metodologie en_US
dc.title Cadrul conceptual-metodologic al analizei unui mediu de afaceri internaţional en_US
dc.title.alternative Conceptual and Methodological Framework for International Business Environment Assessment en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account