IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Poziţionarea strategică în strategiile competitive de marketing ale întreprinderii

Show simple item record

dc.contributor.author Niculăiţă, Dumitru
dc.contributor.author Rapcea, Vitalie
dc.date.accessioned 2009-08-31T20:50:21Z
dc.date.available 2009-08-31T20:50:21Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/548
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 2 (108), iunie 2019 - P. 21-32. - Bibliogr.: p. 32 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract În prezent, strategia de poziţionare numai reprezintă un simplu concept în vogă, ci s-atransformat într-o componentă fundamentală amarketingului strategic. Procesul de poziționareare o însemnătate vitală în crearea şi dezvoltareaunei strategii cu un impact semnificativasupra competitivităţii companiilor. În acelaşitimp, poziţionarea trebuie privită ca și un efortpe termen lung, cu abordarea și investiţiile derigoare, şi nu ca pe un simplu instrument demarketing. Fie că este vorba de o companiemică, locală, fie de o companie mare, cu o experiențăbogată în piață, procesul de poziționare apieței prezintă o importanţă vitală în elaborareaunei strategii cu un impact clar asupra competitivitățiicompaniilor şi asupra industriei încare activează, per ansamblu. JEL: M31. CZU: 658.8:339.137(478)************************************************************************************************************************************* The positioning strategy is no longer atrendy concept today, but has become a fundamentalcomponent of strategic marketing. Thepositioning process is of vital importance increating and developing a strategy with a significantimpact on the competitiveness of companies.At the same time, positioning shouldbe seen as a long-term effort, with rigorousapproach and investments, and not as a simplemarketing tool. Whether it is a small, localcompany or a large company with a rich marketexperience, the marketing positioning process is ofvital importance in developing a strategy with aclear impact on the competitiveness of companiesand on the industry as a whole. JEL: M31. CZU: 658.8:339.137(478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (108)
dc.subject poziţionare en_US
dc.subject strategie de poziţionare en_US
dc.subject competitivitate en_US
dc.subject strategii de marketing en_US
dc.title Poziţionarea strategică în strategiile competitive de marketing ale întreprinderii en_US
dc.title.alternative Strategic Positioning in Competitive Marketing Strategies of Enterprises en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account