DSpace Repository

Studierea dimensiunilor interculturale în management în contextul internaţionalizării afacerilor din Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Pîrlog, Angela
dc.date.accessioned 2019-01-21T11:57:30Z
dc.date.available 2019-01-21T11:57:30Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/527
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (106), decembrie 2018 - P. 41-50. - Bibliogr.: p. 50 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Procesul de globalizare conduce inevitabil la mondializarea economiilor, interacţionarea internă dar, mai ales, internațională a tuturor componentelor unei societăți. Managementul modern este pus în situația să facă față noilor condiții, și anume, interconectarea la alte arealuri economice, politice, culturale și la schimbarea modalității de gândire locală către cea globală. În articolul de față, am încercat să creăm o imagine de ansamblu asupra dezvoltării internaționalizării economice a întreprinderilor din Republica Moldova. Internaționalizarea reprezintă „un drum cu sens dublu”, unde un flux este direcționat spre Republica Moldova (ex. investițiile străine directe), pe când altul, dimpotrivă, din Republica Moldova spre exterior (comerțul internațional). Cercetarea dimensiunilor culturale s-ar referi la îmbunătățirea practicilor și comportamentelor internaționale de afaceri utilizate de companiile străine în Republica Moldova, precum și a companiilor moldovenești ce fac business în afara țării noastre. Îmbunătățirea conștientizării culturale poate ajuta companiile autohtone să creeze competențe internaționale și să permită managerilor să devină mai competitivi la nivel global. CZU: 005.1:316.722(498). JEL: F63, M14, M16, P45. ************************************************************************************************************************************* The process of globalization inevitably leads to the internationalization of economies, the internal but especially international inter-action of all the components of a society. Modern management is in a position to cope with the new conditions, namely interconnec-tion to other economic, political, cultural aria, and changing the way of local thinking to the global one. In the following article we tried to create an overview of the development of the economic internationalization of the Moldo-van enterprises. Internationalization is "a double-way road" where a flow is directed to the Republic of Moldova (e.g., direct money investments), while another, vice versa, from the Republic of Moldova to the outside world (international trade). Cultural dimension re-search would refer to the improvement of international business practices and beha-viours used by foreign companies in the Republic of Moldova, as well as to Moldovan companies doing business outside of our country. Improving cultural awareness can help Moldovan companies create international skills and make managers to become more competitive globally. CZU: 005.1:316.722(498). JEL: F63, M14, M16, P45. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (106)
dc.subject dimensiuni culturale en_US
dc.subject cultură en_US
dc.subject investiții străine en_US
dc.subject management en_US
dc.subject competitivitate en_US
dc.title Studierea dimensiunilor interculturale în management în contextul internaţionalizării afacerilor din Republica Moldova en_US
dc.title.alternative Intercultural Dimensions Research in Management in the Context of Business Internationalization of in the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account