IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Motivaţia turistică – factor determinant al circulaţiei turistice

Show simple item record

dc.contributor.author Platon, Nicolae
dc.date.accessioned 2019-01-21T11:46:34Z
dc.date.available 2019-01-21T11:46:34Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/525
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (106), decembrie 2018 - P. 7-19. - Bibliogr.: p. 19 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Turismul este un fenomen destul de complex, care ridică o serie de probleme ce țin de satisfacerea necesităților umane în materie de călătorie turistică. În acest sens, ne poate ajuta realizarea studiilor privind cer-cetarea motivațiilor turistice, care ne oferă informație utilă despre necesitățile consu-matorilor-turiști, în materie de odihnă, dis-tracție și agrement. Cunoașterea și înțelegerea necesităților și a dorințelor, respectiv a exigențelor turiș-tilor este esențială pentru dezvoltarea ofertei turistice a unei destinații turistice. Acest articol are ca scop de cercetare studiul motivației turistice care îl influențează pe consumatorul-turist să călătorească, reie-șind din necesitățile și dorințele sale umane. CZU : 338.48(498), JEL: M1, O1. ************************************************************************************************************************************* Tourism represents a fairly complex phenomenon, which raises a number of issues related to the satisfaction of human needs in the field of tourism travel. In this respect, it can help us to carry out studies on tourism motivation research, which provides us with useful information about the needs of consumers-tourists in terms of recreation, fun and leisure. Knowing and understanding the needs and desires, and the exigencies of tourists, is essential for the development of the tourism offer of a tourism destination. The research aim of the article is to study the tourism motivation that influences consumers-tourists to travel, based on their human needs and desires. CZU : 338.48(498), JEL: M1, O1. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (106)
dc.subject motivație turistică en_US
dc.subject factori motivaționali en_US
dc.subject consumatori-turiști en_US
dc.subject destinație turistică en_US
dc.subject circulație turistică en_US
dc.subject necesitate umană en_US
dc.subject servicii turistice en_US
dc.title Motivaţia turistică – factor determinant al circulaţiei turistice en_US
dc.title.alternative Tourism Motivation – Determinant Factor of Tourism Circulation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account