DSpace Repository

Influența educației financiare a populației asupra reformei sistemului de pensii = The Influence of Population’s Financial Literacy on Pension System Reform

Show simple item record

dc.contributor.author Biloocaia, Svetlana
dc.date.accessioned 2018-10-31T11:08:26Z
dc.date.available 2018-10-31T11:08:26Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/521
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (105), septembrie 2018 - P. 89-98. - Bibliogr.: p. 98 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Preocuparea privind schimbările demografice a provocat modernizarea sistemelor de pensii în majoritatea țărilor lumii. Constatările bazate pe investigația practicilor internaționale, prezentate în articol, confirmă faptul că nivelul de educație și de cultură financiară au un impact pozitiv semnificativ asupra dezvoltării sistemelor naționale de pensii. Aceste dovezi oferă o justificare a creșterii nivelului de educație financiară în Republica Moldova, în special pentru anumite subpopulații specifice, care riscă să nu aibă cunoștințe financiare suficiente pentru a aborda, în mod adecvat, problemele ce țin de reformarea sistemului de pensii. JEL: G23, I25, I28, J26. CZU 369.5(478) + 336.01:001.9. ************************************************************************************************************************************* Concern about demographic changes caused the modernization of pension systems in most countries of the world. The findings based on international practices investigation presented in the article confirm that the level of financial literacy has a significant positive impact on the development of national pension systems. These evidences provide a rationale for raise the level of financial literacy in the Republic of Moldova, especially for certain specific sub-populations, that risk not having sufficient financial knowledge to adequately address the problems associated with reforming the pension system. JEL: G23, I25, I28, J26. CZU 369.5(478) + 336.01:001.9. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (105)
dc.subject educația financiară en_US
dc.subject cultură financiară en_US
dc.subject reforma sistemului de pensii en_US
dc.title Influența educației financiare a populației asupra reformei sistemului de pensii = The Influence of Population’s Financial Literacy on Pension System Reform en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account