IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova = Evaluating Efficiency of Water Supply and Sanitation Companies from the Urban Areas of the Central Development Region of the Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Bacal, Petru
dc.contributor.author Railean, Veronica
dc.contributor.author Burduja Daniela
dc.date.accessioned 2018-10-31T10:26:55Z
dc.date.available 2018-10-31T10:26:55Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/517
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (105), septembrie 2018 - P. 32-44. - Bibliogr.: p. 44 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Scopul prezentului studiu constă în evaluarea economică a utilizării resurselor de apă din localităţile urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova. Obiectivele principale sunt: 1) analiza costurilor şi a tarifelor serviciilor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie; 2) evaluarea performanţelor financiare ale companiilor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie; 3) analiza factorilor de producţie la întreprinderile respective; 4) identificarea problemelor și priorităților gestionării sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație; 5) elaborarea recomandărilor de reformare a mecanismului economic de utilizare durabilă a resurselor de apă. Elementul inovativ constă în identificarea aspectelor regionale şi locale a eficienţei serviciilor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie. JEL: Q15, Q57. CZU: 005.52:351.778.3(478) ************************************************************************************************************************************* The scope of this study is the economic evaluation of the use of water resources in the urban areas of the Central Development Region from Republic of Moldova. The main objectives are: 1) analysis of costs and tariffs of water supply and sanitation services; 2) evaluation of financial performance of water supply and sanitation companies; 3) analysis of factors of production in the respective enterprises; 4) identifying the problems and priorities of managing water supply and sanitation systems; 5) elaboration of recommendations for reforming the economic mechanism for sustainable use of water resources. The innovative element is to identify the regional and local aspects of efficiency of water supply and sanitation services. JEL: Q15, Q57. CZU: 005.52:351.778.3(478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (105)
dc.subject apă en_US
dc.subject canalizare en_US
dc.subject cost en_US
dc.subject tarif en_US
dc.subject rentabilitate en_US
dc.subject lichiditate en_US
dc.subject factori de producţie en_US
dc.title Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova = Evaluating Efficiency of Water Supply and Sanitation Companies from the Urban Areas of the Central Development Region of the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account