IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Dezvoltarea şi consolidarea întreprinderilor mici şi mijlocii din mediul rural = Development and Consolidation of Small and Medium Enterprises in Rural Areas

Show simple item record

dc.contributor.author Zaharco, Silvia
dc.contributor.author Gherman, Olimpiu
dc.date.accessioned 2018-06-07T07:50:55Z
dc.date.available 2018-06-07T07:50:55Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/448
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 22-36. - Bibliogr.: p. 36 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Orice economie de piaţă pune accentul pedezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, şi,din aceste considerente, întreprinderile acestuisector sunt denumite „coloana vertebralǎ” aeconomiei. Astfel, putem ferm afirma cǎ, anume,IMM-urile deţin un rol major în dezvoltareaeconomiei naţionale, în special a economieirurale, constituind un factor important în formareaProdusului Intern Brut, crearea locurilor demuncă, creşterea exporturilor, stimularea concurenţei,favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor.De asemenea, acestea sunt mai flexibile, maiușor adaptabile la noile cerințe ale pieței, încomparație cu întreprinderile mari, ceea cedenotǎ importanța și necesitatea acestor întreprinderi.Scopul principal al lucrării date constăîn identificarea rolului IMM-urilor pentru economiarurală, la fel, identificarea direcţiilorprioritare de sporire a eficienţei activitǎții acestorîntreprinderi. JEL: M2; M21. CZU: [334.012.63+334.012.64](478-22) ************************************************************************************************************************************* Any world economy places special emphasison small and medium enterprises that is whythe enterprises of this sector are called the“backbone” of the economy. Therefore, we canstate that SMEs play a very important role in thedevelopment of the national economy, especiallyof the rural economy: SMEs contribute directly tothe Gross Domestic Product formation and to thecreation of new jobs; they stimulate competition,increase exports, and promote innovation andtechnology. They are also more flexible, moreadaptable to new market demands than largeenterprises; this fact shows the importance andnecessity of these enterprises. The main aim ofthis paper is to identify the SME’s role for therural economy, as well as to identify the prioritydirections for increasing the efficiency of theseenterprises’ activities. JEL: M2; M21. CZU: [334.012.63+334.012.64](478-22) en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (103)
dc.subject întreprinderi mici şi mijlocii en_US
dc.subject mediu rural en_US
dc.subject economie rurală en_US
dc.subject abilităţi antreprenoriale en_US
dc.subject afacere en_US
dc.title Dezvoltarea şi consolidarea întreprinderilor mici şi mijlocii din mediul rural = Development and Consolidation of Small and Medium Enterprises in Rural Areas en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account