IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Sporirea performanțelor întreprinderii de turism prin implementarea strategiilor de management = Performance Achievement of Tourism Enterprise by Implementing Management Strategies

Show simple item record

dc.contributor.author Platon, Nicolae
dc.date.accessioned 2018-04-10T04:58:34Z
dc.date.available 2018-04-10T04:58:34Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/433
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.4 (102), decembrie 2017 - P. 13-25. - Bibliogr.: p. 25 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Pentru practica managerială este importantă cunoașterea metodologiei de elaborare a strategiei unei întreprinderi de turism, mai mult decât conceptele teoretice referitoare la acest domeniu. Strategia întreprinderii reprezintă o pârghie importantă de impulsionare și susținere a schimbării de accente asupra laturii creative a managementului organizației. Pornind de la aceste premise, autorul face o trecere în revistă a necesității adoptării unei strategii de management în cadrul întreprinderii de turism din Republica Moldova, descrie trăsăturile definitorii ale strategiei în viziunea unor autori, clasifică strategiile după mai multe criterii, propune un model de management specific întreprinderii turistice, realizează analiza comparativă a modului de formulare și a modului de implementare a strategiei, caracterizează dificultățile care apar în procesul de implementare a strategiei. CZU: 005.21:338.48 JEL: M1, M11. ************************************************************************************************************************************* For managerial practice it is important to know the methodology of developing a tourism business strategy, more than the theoretical concepts related to this field. The enterprise strategy is an important lever to boost and support the change of emphasis of the creative side of the organization's management. Based on these prerequisites, the author makes an overview of the need to adopt a management strategy within the enterprise, describes the defining features of the strategy in the view of some authors, classifies the strategies according to several criteria, proposes a management model specific to the tourism enterprise, carries out the comparative analysis of how to formulate and how to implement the strategy, characterizes the difficulties that arise in the process of strategy implementation. CZU: 005.21:338.48 JEL: M1, M11. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (102)
dc.subject strategie en_US
dc.subject management strategic en_US
dc.subject piața turistică en_US
dc.subject produse turistice en_US
dc.subject servicii turistice en_US
dc.title Sporirea performanțelor întreprinderii de turism prin implementarea strategiilor de management = Performance Achievement of Tourism Enterprise by Implementing Management Strategies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account