IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Participating Finance as a Democratic Way to Access Capital for Investment

Show simple item record

dc.contributor.author Pavelescu, Cezara
dc.date.accessioned 2024-03-20T08:36:48Z
dc.date.available 2024-03-20T08:36:48Z
dc.date.issued 2023-04
dc.identifier.isbn 978-9975-180-07-8
dc.identifier.uri https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3342
dc.description PAVELESCU, Cezara. Participating Finance as a Democratic Way to Access Capital for Investment = Finanțarea participativă ca și modalitate de democratizare a accesului la capital pentru investiții. Coord. șt.: BUNU, Mariana. In: Simpozion Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, (7-8 aprilie 2023) [online]: Culegere de lucrări ştiinţifice. Ediţia a 21-a. Chişinău: [S. n.], 2023, vol. 3, pp. 237-240. ISBN 978-9975-180-07-8. en_US
dc.description.abstract Această cercetare își propune să analizeze Finanțarea Participativă ca o nouă alternativă de finanțare a investițiilor, identificând oportunitățile și riscurile pentru investitori. Studiul a fost realizat printr-o revizuire a literaturii, care a permis identificarea principalelor caracteristici, avantaje și dezavantaje ale Finanțării Participative. Unul dintre cele mai relevante rezultate obținute a fost identificarea potențialului Finanțării Participative de a democratiza accesul la resurse financiare pentru a dezvolta proiecte de investiții, în special pentru investitorii mici. Cu toate acestea, s-a observat și faptul că această modalitate de accesare a finanțării, prin intermediul unei platforme, prezintă riscuri care necesită o evaluare atentă din partea investitorilor. În concluzie, Finanțarea Participativă, care apare ca o opțiune promițătoare atît pentru firmele care vor să obțină bani pentru afacerile lor cît și pentru potențialii investitori, are potential de dezvoltare. În final fiind prezentate trend-urile internaționale, precum și unii factori care pot influența viitorul crowdfunding-ului. DOI: https://doi.org/10.53486/sstc.v3.53; CZU: 339.727.22; JEL: G1, G20, G23, G32, O16 en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Print-Caro en_US
dc.subject finanțarea participativă en_US
dc.subject crowdfunding en_US
dc.subject investiții alternative en_US
dc.subject oportunitate de investiții en_US
dc.title Participating Finance as a Democratic Way to Access Capital for Investment en_US
dc.title.alternative Finanțarea participativă ca și modalitate de democratizare a accesului la capital pentru investiții en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account