DSpace Repository

Investiţiile - suport în dezvoltarea competitivităţii în condiţiile globalizării

Show simple item record

dc.contributor.author Belostecinic, Grigore
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:04:31Z
dc.date.available 2017-10-25T06:04:31Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/324
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.14-20) en_US
dc.description.abstract Unul din locurile centrale în analiza activităţii economice îl ocupă, actualmente, problematica competitivităţii, fapt determinat de amplificarea, în ultimele decenii, a concurenţei la nivel local şi global, drept consecinţă a fenomenul globalizării, internaţionalizării afacerilor, creşterii interdependenţii dintre state, integrării economice la nivel regional, european sau chiar mondial. În situaţia în care şi resursele investiţionale sunt limitate, concurenţa pentru atragerea acestora devine tot mai dură, Republica Moldova înregistrând intrări anuale de capital sub formă de investiţii străine directe destul de modeste în comparaţie cu alte state europene, iar fără aceasta nu ne putem aştepta la o creştere economică durabilă. În acest context, în lucrare se pune accentul pe necesitatea unei politici mai liberale şi proactive în atragerea investiţiilor străine directe, îmbinate cu acţiuni de marketing direct către investitorii ţintă, şi direcţionarea acestora spre sectoarele economiei naţionale orientate spre export. JEL: E22, F21, G15, G38, O16 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject globalizare en_US
dc.subject internaţionalizare en_US
dc.subject competitivitate en_US
dc.subject factori determinant ai competitivităţii en_US
dc.subject investiţii en_US
dc.subject atractivitate investiţională en_US
dc.subject climat investiţional en_US
dc.title Investiţiile - suport în dezvoltarea competitivităţii în condiţiile globalizării en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account