IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate

Show simple item record

dc.contributor.author Gutium, Tatiana
dc.date.accessioned 2017-10-25T05:59:28Z
dc.date.available 2017-10-25T05:59:28Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/322
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (101), iunie 2017 - P. 59-71. - Bibliogr.: p. 16 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Acest articol este consacrat analizei interdependenței şi corelației dintre concurență și competitivitate, consecințelor concurenței. Au fost analizate concepţiile unor specialişti al căror domeniu de cercetare îl constituie competitivitatea, tangențele dintre teoriile concurenței și competitivității. Utilizând indicatorul sintetic elaborat de autor, este evaluată competitivitatea bunurilor autohtone pe piața internă și pe piața externă. La finele acestui articol, au fost făcute propuneri de sporire a competitivității. CZU: 339.137(478). JEL: F14, D40, L11. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (101) / 2017
dc.subject competitivitate en_US
dc.subject concurență en_US
dc.subject indicator sintetic en_US
dc.subject piață internă en_US
dc.subject piețe externe en_US
dc.title Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account