IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Gestionarea relațiilor dintre Compania S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” și părțile interesate

Show simple item record

dc.contributor.author Nicolaescu, Victor
dc.date.accessioned 2023-07-19T09:00:32Z
dc.date.available 2023-07-19T09:00:32Z
dc.date.issued 2023-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/2752
dc.description NICOLAESCU, Victor. Gestionarea relațiilor dintre Compania S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” și părțile interesate = Managing Relations between the Company “Apa-Canal Chişinau” JSC and Stakeholders. In: Economica. 2023, nr. 2(124), pp. 59-69. ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Procesul de implementare și certificare a sistemelor de management, precum sunt standardele ISO, aduce numeroase beneficii Societății pe Acțiuni ,,Apă-Canal Chişinău”, care, ulterior, intensifică încrederea clienților vizavi de standardele internaționale, de înaltă calitate, puse în aplicare de aceasta. Scopul acestei lucrări constă în analiza managementului părților interesate din cadrul companiei S.A. ,,Apă- Canal Chişinău”. Obiectivele studiului cuprind identificarea beneficiilor aduse instituții de către standardele seriei ISO, în care este certificată, precum și analiza unui șir de documente interne, care reglementează procesul de gestionare a relațiilor cu părțile interesate. În plus, în vederea optimizării managementului părților interesate, autorul a elaborat și a înaintat spre implementare „Procedura de gestionare a părților interesate” în cadrul companiei S.A. ,,Apă- Canal Chişinău”. Procedura dată va permite atât identificarea mai ușoară a așteptărilor părților interesate, cât și o mai bună gestionare a proiectelor de dezvoltare. CZU: 005.56:351.778.3(478-25); JEL: M1, M12, M14; DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2023.124.059 ************************************************************************************************************************************* The process of implementation and certification of management systems, such as ISO standards, brings many benefits to “Apă-Canal Chişinău” JSC, through which the company’s marketing intensifies the confidence offered to customers regarding the fact that business activity is carried out at high international standards. The purpose of this paper is to analyse the management of stakeholders within the “Apă-Canal Chişinău” JSC. The objectives of this paper include the identification of the benefits brought to companies by the standards of the ISO series in which it is certified, as well as the analysis of a series of internal documents that regulate the stakeholder management process. In addition, in order to optimize the stakeholder management, the author developed and submitted for implementation the “Stakeholder management procedure” within the “Apă-Canal Chişinău” JSC. The given procedure will allow easier identification of stakeholders’ expectations, as well as better management of development projects. UDC: 005.56:351.778.3(478-25); JEL: M1, M12, M14; DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2023.124.059 en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr. 2(124)
dc.subject “Apă-Canal Chişinău” JSC en_US
dc.subject involvement en_US
dc.subject information en_US
dc.subject model en_US
dc.subject stakeholder en_US
dc.subject projects en_US
dc.subject implicare en_US
dc.subject informare en_US
dc.subject parte interesată en_US
dc.subject proiecte en_US
dc.title Gestionarea relațiilor dintre Compania S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” și părțile interesate en_US
dc.title.alternative Managing Relations between the Company “Apa-Canal Chişinau” JSC and Stakeholders en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account