IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educare a diversităţii

Show simple item record

dc.contributor.author Jorovlea, Elvira
dc.date.accessioned 2016-10-26T11:36:38Z
dc.date.available 2016-10-26T11:36:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/218
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2014. № 1. - P. 39-48. - Bibliogr.: p. 48. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Diferențele sunt cele care-l individualizează pe fiecare angajat și îl face unic. A fi unic și diferit, în același timp, sunt calități ce trebuie valorificate la maxim de mediul în care angajatul își desfășoară activitatea. Potenţialul creativ care face ca orice activitate pe care o desfășoară angajații, atât timp, cât este compatibilă cu abilităţile și aspiraţiile lor, să fie un plus de valoare pentru ei înșiși, dar și pentru organizația în care aceștia activează. JEL: M1; M10 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (87) / 2014
dc.subject atitudini en_US
dc.subject creativitate en_US
dc.subject spirit inovator en_US
dc.subject cultură en_US
dc.subject comportament en_US
dc.subject managementul diversității en_US
dc.subject calitatea recrutării en_US
dc.title Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educare a diversităţii en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account