IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial

Show simple item record

dc.contributor.author Bucos, Tatiana
dc.date.accessioned 2021-10-12T11:38:27Z
dc.date.available 2021-10-12T11:38:27Z
dc.date.issued 2021-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789.1/182
dc.description BUCOS, Tatiana. O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial = A Conceptual Approach to the Role of Universities in the Entrepreneurial Ecosystem. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 81-90. ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Articolul are drept scop identificarea rolului pe care îl au universitățile în ecosistemul antreprenorial, respectiv în stimularea apariției startupurilor. Sunt prezentate căile prin care startup-urile contribuie la dezvoltarea economică, dar și factorii ce influențează numărul și viabilitatea startupurilor lansate într-o anumită regiune. În urma discuțiilor, este accentuată importanța calității ecosistemelor antreprenoriale întru stimularea apariției startup-urilor, dar și locul care revine universităților în ecosistemele startup. Sunt scoase în evidență căile prin care universitățile ar putea să creeze în jurul lor ecosisteme antreprenoriale viabile. Articolul se bazează pe o analiză a literaturii de specialitate și a studiilor empirice, în domeniul ecosistemelor antreprenoriale. CZU: 378.4+005.411:334.722. JEL: A12, A23, O34. ************************************************************************************************************************************* The article aims to identify the role that universities have in the entrepreneurial ecosystem, respectively in stimulating the emergence of start-ups. The ways in which start-ups contribute to economic development are presented, as well as the factors that influence the number and viability of start-ups launched in a certain region. As a result of the discussions, the importance of the quality of entrepreneurial ecosystems is emphasized in order to stimulate the emergence of start-ups, but also the place of universities in the ecosystem. The ways in which universities could create viable entrepreneurial ecosystems around it are highlighted. CZU: 378.4+005.411:334.722. JEL: A12, A23, O34. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (117)
dc.subject start-up en_US
dc.subject ecosistem antreprenorial en_US
dc.subject inovație en_US
dc.subject universitate en_US
dc.subject dezvoltare economică en_US
dc.title O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial en_US
dc.title.alternative A Conceptual Approach to the Role of Universities in the Entrepreneurial Ecosystem en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account