DSpace Repository

Filter by: Subject

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. --- Sistemul va fi deconectat pentru o întreținere periodică. Vă rugăm să vă salvați activitatea și să vă deconectați de la sistem. --- Система будет отключена для регулярного обслуживания. Сохраните свою работу и выйдите из системы.

Filter by: Subject

Results Per Page:

competitiveness (1)
innovation (1)
leadership (1)
management (1)
managerial innovation (1)
motivation (1)
product innovation (1)
team (1)
the effectiveness of innovation (1)
the life cycle of innovation (1)