DSpace Repository

Filter by: Subject

In 2 minutes: The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. --- Sistemul va fi deconectat pentru o întreținere periodică. Vă rugăm să vă salvați activitatea și să vă deconectați de la sistem. --- Система будет отключена для регулярного обслуживания. Сохраните свою работу и выйдите из системы.

Filter by: Subject

Results Per Page:

centrele de responsabilitate (2)
controlul intern (2)
costurile rationale (2)
guvernanța corporativă (2)
managementul de top (2)
mediul de control (2)
sistemul bugetar (2)
sistemul de evaluare a performanței (2)
tabloul de bord sustenabil (2)
transparența informației (2)