DSpace Repository

Filter by: Subject

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. --- Sistemul va fi deconectat pentru o întreținere periodică. Vă rugăm să vă salvați activitatea și să vă deconectați de la sistem. --- Система будет отключена для регулярного обслуживания. Сохраните свою работу и выйдите из системы.

Filter by: Subject

Results Per Page:

development (1)
efficiency of investment (1)
finance (1)
financial autonomy (1)
human resource (1)
innovation (1)
public educational institutions (1)
Republic of Moldova (1)
research (1)
study (1)