DSpace Repository

Transformarea digitală a comerţului internațional

Show simple item record

dc.contributor.author Leahovcenco, Alexandru
dc.date.accessioned 2020-11-09T02:52:12Z
dc.date.available 2020-11-09T02:52:12Z
dc.date.issued 2020-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/813
dc.description LEAHOVCENCO, Alexandru. Transformarea digitală a comerţului international = Digital Transformation of International Trade / Alexandru Leahovcenco // Economica. - 2020. - Nr. 3(113). - P. 128-143. - Bibliogr: p. 142. ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În lumea contemporană, cu toate provocările acesteia, este dificilă sesizarea tendințelor din orice domeniu. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale a declanșat un val imens de informații, care, la rândul lor, au afectat metodele de prelucrare și transformare a acestora. În consecință, au apărut noi concepte și noi modele economice. Referitor la subiectul articolului, constatăm, evident, că dogmatismul comerțului tradițional se epuizează și se transformă într-un model nou. Acest fenomen, numit digitalizare, a pătruns în toate ariile societății umane dar cel mai esenţial lucru constă în faptul că a afectat cea mai importantă ramură a societății umane, comerțul. În articolul dat, sunt expuse idei și concepte, care dezvăluie acest proces de transformare a comerțului tradițional într-un model digital, se explică unele criterii principale, care afectează acest proces și prognozează tendințele, ce vor predomina în viitorul şi în care transformarea modelului comerțului tradițional, se va finaliza complet. CZU: 339.5:004.738.5(100+478). JEL: M14, L86. ************************************************************************************************************************************* In the contemporary world, with all its challenges, it is difficult to detect trends in any field. The rapid development of information technologies has caused a huge wave of information, which in turn has affected the methods of its processing and transformation. As a result, new concepts and new economic models emerged. As far as the subject of the article is concerned, it is clear that the dogmatism of traditional trade is exhausted and is turning into a new model. This phenomenon, called digitalization, has penetrated all areas of human society but the most important thing is that it has affected the main branch of human society, trade. The given article outlines ideas and concepts that reveal this process of transforming traditional commerce into a digital model, giving explanations of main criteria that affect this process and forecasting trends that will prevail in the promising future in which the transformation of the traditional trade model will be completed. CZU: 339.5:004.738.5(100+478). JEL: M14, L86. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (113)
dc.subject comerț electronic en_US
dc.subject digitalizare en_US
dc.subject servicii electronice en_US
dc.title Transformarea digitală a comerţului internațional en_US
dc.title.alternative Digital Transformation of International Trade en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account