IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Proceduri analitice de testare a utilizării principiului prudenței în raportările financiare supuse auditului statutar din România

Show simple item record

dc.contributor.author Robu, Ioan-Bogdan
dc.contributor.author Grosu, Maria
dc.contributor.author Crușitu, Mihaiela
dc.date.accessioned 2020-02-11T11:46:15Z
dc.date.available 2020-02-11T11:46:15Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/65
dc.description ROBU, Ioan-Bogdan, GROSU, Maria, CRUȘITU, Mihaiela. Proceduri analitice de testare a utilizării principiului prudenței în raportările financiare supuse auditului statutar din România. In: Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare = Accounting and auditing in the globalized conditions: realities and prospects for development : conf. șt. intern., ed. a 7-a., 19-20 apr. 2018. Chişinău : S. n., 2018, pp. 44–46. ISBN 978-9975-127-59-2. en_US
dc.description.abstract Pentru a fi utilă investitorilor în procesul decisional, informația financiară raportată de către entitățile de interes public trebuie să îndeplinească o serie de caracteristici de calitate. Potrivit referențialului IFRS, emis de IASB (2015), caracteristicile de calitate se impart în două mari categorii: caracteristici fundamentale și caracteristici amplificatoare. Caracteristicile fundamentale sunt reprezentate de relevanță (adică capacitatea informației financiare de a influența deciziile investitorilor într-o manieră semnificativă datorită valorii predictive a acesteia) și reprezentarea exactă (în acest sens, informația financiară trebuie să susprindă în mod fidel poziția și performanța financiară a firmei, într-o manieră obiectivă, adică se asigură completitudinea, neutralitatea și absența erorilor). Carcateristicile amplificatoare vin în sensul creșterii calității informației financiare prin asigurarea comparabilității, verificabilității, oportunității și inteligibilității informației financiare raportate de către entitățile de interes public. JEL: C13, C20, C58, M41, M42; CZU:657.37:657.6(498). en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject auditor financiar en_US
dc.subject proceduri analitice en_US
dc.subject raportări financiare en_US
dc.subject imagine fidelă en_US
dc.subject prudență en_US
dc.title Proceduri analitice de testare a utilizării principiului prudenței în raportările financiare supuse auditului statutar din România en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account