IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic. Teză de doctor în științe geonomice.

Show simple item record

dc.contributor.author Suvac, Silvia
dc.date.accessioned 2020-01-16T04:26:39Z
dc.date.available 2020-01-16T04:26:39Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/2
dc.description Teză de doctor în științe geonomice. 154.01 – GEOGRAFIE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ. Conducător științific: MATEI Constantin, dr. hab., prof. univ. en_US
dc.description.abstract ADNOTARE: Suvac Silvia ,,Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic”: Teză de doctor în științe geonomice, Chișinău, 2020. STRUCTURA TEZEI: Introducere, 3 Capitole, Concluzii generale, Bibliografie cu 98 titluri, 164 pagini de text de bază, 33 tabele, 32 figuri, 33 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 publicații. DOMENIUL DE CERCETARE: Geografie economică și socială. SCOPUL CERCETĂRII reprezintă evaluarea complexă a nivelului calității populației în Republica Moldova, în aspect dinamic și teritorial. OBIECTIVELE CERCETĂRII sunt: fundamentarea teoretică și metodologică a studierii calității populației; determinarea locului ,,calității populației” în cadrul geografiei umane; evaluarea schimbărilor în componentele calității populației: demografică, sănătate, educație, cultură, prin determinarea indicilor structurali pe fiecare componentă; evaluarea nivelului calității populației dinamică temporală și în aspect teritorial în Republica Moldova; clasificarea unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova pe categoria calității populației; recomandarea măsurilor de menținere și creștere a nivelului calității populației Republicii Moldova. NOUTATEA ȘI ORIGINALITATEA ȘTIINȚIFICĂ: constă în faptul că, asemenea studii asupra calității populației nu s-au realizat încă, metodologia utilizată în evaluarea nivelului calității populației este una diferită de ale altor autori din afara țării, care au vizat studii ale calității populației. Originalitatea se reflectă prin realizarea măsurării calității populației și a abordării complexe originale a ideilor și componentelor cadrului metodologic și conceptual, ce au servit ca reper în elaborarea studiului dat și a conturării unei valori științifice de durată. CZU: 314(478)(043) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject calitatea populației en_US
dc.subject demografie en_US
dc.subject sănătate en_US
dc.subject cultură en_US
dc.subject educaţie en_US
dc.subject indice en_US
dc.title Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic. Teză de doctor în științe geonomice. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account