IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale. Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe economice.

Show simple item record

dc.contributor.author Popovici, Mihai
dc.date.accessioned 2020-03-13T07:46:50Z
dc.date.available 2020-03-13T07:46:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/243
dc.description Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe economice. Specialitatea ştiinţifică: 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică . Conducător ştiinţific: NEDERIŢA Alexandru - doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, ASEM en_US
dc.description.abstract Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Imobilizările corporale reprezintă componenta principală a resurselor şi patrimoniului unei entităţi de producţie. Rezultatele activităţii antreprenoriale sunt determinate în mare parte de buna funcţionare a imobilizărilor corporale, perfecţionarea şi modernizarea continuă a acestora, precum şi de gestionarea corectă a lor. În acest context, investigarea problemelor aferente contabilităţii şi auditului imobilizărilor corporale are o importanţă prioritară pentru activitatea entităţilor de producţie. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject audit en_US
dc.subject contabilitate en_US
dc.subject imobilizări corporale en_US
dc.subject recunoaștere en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.subject derecunoaștere en_US
dc.subject amortizare en_US
dc.subject parteneriat public-privat en_US
dc.subject planificarea auditului en_US
dc.subject probe de audit en_US
dc.subject risc de audit en_US
dc.subject finalizarea auditului en_US
dc.title Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale. Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe economice. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account