IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale. Teză de doctor în științe economice.

Show simple item record

dc.contributor.author Popovici, Mihai
dc.date.accessioned 2020-03-13T07:43:19Z
dc.date.available 2020-03-13T07:43:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/242
dc.description Teză de doctor în științe economice. 522.02 – CONTABILITATE; AUDIT; ANALIZĂ ECONOMICĂ. Conducător ştiinţific: NEDERIȚA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar. en_US
dc.description.abstract ADNOTARE: Popovici Mihai „Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale”, teză de doctor în științe economice, Chişinău, 2020. STRUCTURA TEZEI: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 203 de titluri, 22 de anexe, 146 de pagini de text de bază, 42 de figuri și 23 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice. SCOPUL LUCRĂRII: constă în cercetarea și examinarea complexă a aspectelor teoretice și aplicative aferente contabilității și auditului imobilizărilor corporale în vederea fundamentării direcțiilor de perfecționare a acestora în conformitate cu normele internaționale. OBIECTIVELE CERCETĂRII: investigarea și elucidarea problemelor recunoașterii, evaluării, deprecierii, amortizării, contabilizării costurilor ulterioare, derecunoașterii și deținerii în parteneriate public-private a imobilizărilor corporale; analiza și identificarea problemelor legate de planificarea și exercitarea, colectarea de probe și finalizarea auditului imobilizărilor corporale. NOUTATEA ŞI ORIGINALITATEA ȘTIINȚIFICĂ constă în aprofundarea și dezvoltarea teoretică a noțiunii de imobilizări corporale; perfecționarea modului de contabilizare a imobilizărilor corporale; dezvoltarea metodologiei contabilizării imobilizărilor corporale deținute în parteneriatele public-private; elaborarea unor formulare noi și exprimarea propunerilor de utilizare a acestora; investigarea etapelor de auditare și perfecționarea auditului imobilizărilor corporale. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject contabilitate en_US
dc.subject audit en_US
dc.subject imobilizări corporale en_US
dc.subject recunoaștere en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.subject derecunoaștere en_US
dc.subject amortizare en_US
dc.subject parteneriat public-privat en_US
dc.subject planificarea auditului en_US
dc.subject probe de audit en_US
dc.subject risc de audit en_US
dc.subject finalizarea auditului en_US
dc.title Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale. Teză de doctor în științe economice. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account