IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare", Ed. a 7-a, 19-20 aprilie 2018

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-03-12T11:41:11Z
dc.date.available 2020-03-12T11:41:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-9975-127-59-2
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/241
dc.description Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare" = "Accounting and auditing in the globalized conditions: realities and prospects for development" [Resursă electronică], consacrată Zilei Profesionale a Contabilului, Ed. a 7-a, 19-20 aprilie 2018. Chişinău : S. n., 2018. 331 p. ISBN 978-9975-127-59-2; ISBN 978-9975-127-58-5. en_US
dc.description.abstract DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII: "Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare", conferinţă ştiinţifică internaţională (7 ; 2018 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare" = "Accounting and auditing in the globalized conditions: realities and prospects for development", consacrată Zilei Profesionale a Contabilului, Ed. a 7-a, 19-20 aprilie 2018, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic (preşedinte) ; com. org.: Liliana Lazari (preşedinte). – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. "Arva Color"). – 331 p. : fig., tab. Antetit.: Acad. de Studii Econ., Asoc. Contabililor şi Auditorilor şi Profesionişti din Rep. Moldova, Asoc. of Chartered Certified Accountants (ACCA). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 20 ex. ISBN 978-9975-127-59-2. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject contabilitate en_US
dc.subject audit en_US
dc.subject globalizare en_US
dc.subject dezvoltarea contabilității en_US
dc.subject evoluţia concepţiei contabilităţii en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.title Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare", Ed. a 7-a, 19-20 aprilie 2018 en_US
dc.title.alternative The international scientific conference “Accounting and auditing in the globalized conditions: realities and prospects for development”, VII Edition, April 19-20, 2018 en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account