IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătății. Teză de doctor în științe economice.

Show simple item record

dc.contributor.author Timotin, Alina
dc.date.accessioned 2021-02-03T17:17:21Z
dc.date.available 2021-02-03T17:17:21Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/1084
dc.description Teză de doctor în domeniul științelor economice. DOMENIU DE STUDIU: 521.04 MARKETING ȘI LOGISTICĂ. Conducător ştiinţific: Savciuc Oxana, dr., conf. univ. en_US
dc.description.abstract ADNOTARE. Timotin Alina. Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătății. Teză de doctor în științe economice, Chișinău, 2020. VOLUMUL ȘI STRUCTURA TEZEI. Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 134 de titluri, 13 anexe, 142 de pagini text de bază (până la Bibliografie), 35 de figuri și 18 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice. DOMENIU DE STUDIU: Științe economice. OBIECTUL CERCETĂRII: este prezentat de marketingul social, aplicat în promovarea sănătății (ca domeniu al sănătății publice). SCOPUL CERCETĂRII: constă în elaborarea unui model de adaptare a celor mai eficiente tehnici de marketing social la domeniul sănătății publice din Republica Moldova. OBIECTIVELE CERCETĂRII: delimitarea abordărilor conceptuale ale marketingului social; identificarea particularităților în stabilirea mixului de marketing social; examinarea proiectelor și programelor naționale de promovare a sănătății în Republica Moldova; identificarea bunelor practice internaționale în aplicarea conceptului de marketing social în domeniul sănătății publice; examinarea posibilităților de utilizare a suportului acordat de organismele internaționale pentru dezvoltarea marketingului social în domeniul sănătății publice din Republica Moldova; investigarea nivelului de cunoștințe în domeniul marketingului social a studenților din cadrul USMF Nicolae Testemițanu; cercetarea nivelului de înțelegere, cunoștințe și practica marketingului social de către specialiștii de sănătate publică din țară; elaborarea setului de măsuri necesare aplicării tehnicilor de marketing social în domeniul sănătății publice din Republica Moldova (model conceptual, instrumente practice). NOUTATEA ȘI ORIGINALITATEA ȘTIINȚIFICĂ: rezidă în cercetarea domeniului marketingului social prin prisma sănătății, aplicat în Republica Moldova, pornind de la nivelul de cunoaștere a conceptului de către principalii potențiali implementatori și conferirea unui statut academic disciplinei de marketing social aplicat în promovarea sănătății. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject marketing social en_US
dc.subject sănătate publică en_US
dc.subject promovarea sănătății en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject specialiști sănătate publică en_US
dc.subject dezvoltare curriculum en_US
dc.subject ghid de implementare en_US
dc.subject component echipei en_US
dc.subject strategii en_US
dc.title Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătății. Teză de doctor în științe economice. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account