IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Abordări conceptuale privind conţinutul capitalului propriu

Show simple item record

dc.contributor.author Chirilov, Nelea
dc.date.accessioned 2020-02-13T10:55:59Z
dc.date.available 2020-02-13T10:55:59Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/107
dc.description CHIRILOV, Nelea. Abordări conceptuale privind conţinutul capitalului propriu. In: Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare = Accounting and auditing in the globalized conditions: realities and prospects for development : conf. șt. intern., ed. a 7-a., 19-20 apr. 2018. Chişinău : S. n., 2018, pp. 237–241. ISBN 978-9975-127-59-2. en_US
dc.description.abstract În prezent, în literatura de specialitate autohtonă şi internaţională nu sunt investigate sub aspect complex abordările referitoare la esenţa capitalului propriu. În acest context, articolul de faţă îşi propune o investigare amplă, a delimitărilor și fundamentărilor teoretice specifice privind capitalul propriu al societăţii pe acţiuni. Prin urmare, se prezintă examinarea amplă a abordărilor privind conţinutul economic al conceptului privind capitalul propriu, precum şi analiza teoretico-ştiinţifică a opticilor de definire şi funcţiilor acestuia. Din investigaţiile efectuate s-au identificat și examinat cinci grupe de abordări și caracteristici referitoare la esenţa capitalului propriu, precum şi s-a fundamentat ştiinţific noţiunea de „capital propriu al societăţii pe acţiuni”. JEL: M41, M 49; CZU:657.411:334.722.8. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject capital propriu en_US
dc.subject societate pe acţiuni en_US
dc.subject active nete en_US
dc.subject sursă proprie de finanţare en_US
dc.title Abordări conceptuale privind conţinutul capitalului propriu en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account