DSpace Repository

Unele asemănări şi deosebiri între SNC şi IAS aferente deprecierii activelor

Show simple item record

dc.contributor.author Popovici, Mihai
dc.date.accessioned 2021-01-21T12:22:04Z
dc.date.available 2021-01-21T12:22:04Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/1079
dc.description POPOVICI, Mihai. Unele asemănări şi deosebiri între SNC şi IAS aferente deprecierii activelor = Some Similarities and Differences between the NAS and the IAS Related to Impairment of Assets. Economica. 2020, nr. 4(114), 77-87. ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Deprecierea reprezintă un element important din ciclul de viață al unui activ, deoarece, prin această operațiune, poate fi obținută o imagine reală a valorii activelor unei entități. Cercetând prevederile standardelor naționale și internaționale, în acest articol, au fost prezentate unele asemănări și deosebiri, care apar la aplicarea lor în practică, pentru a deprecia un activ, precum cele dintre indicii externi și interni de depreciere a activelor, dar și cele aferente indicatorilor utilizați la deprecierea acestora (valoare recuperabilă, valoare de utilizare). Utilizând metode de cercetare, precum cea comparativă și de analiză a documentelor, au fost studiate și opiniile unor savanți autohtoni, ceea ce a permis formularea unor concluzii și recomandări mai solide asupra subiectului abordat. CZU: 657.373.2:006.44. JEL: M-41. ************************************************************************************************************************************* Impairment is an important element in the life cycle of an asset because this operation can result in a real picture of the value of an entity’s assets. In the present article we have presented some similarities and differences of the national and international standards’ provisions, that arise when applied in practice to depreciate an asset, such as those between external and internal indices of an asset depreciation, and, also, those related to the indicators used for the impairment of assets (recoverable amount, value in use). Using research methods such as comparative and document analysis, we have studied the opinions of some national scientists, which allowed the formulation of conclusions and stronger recommendations on the subject. CZU: 657.373.2:006.44. JEL: M-41. en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject depreciere en_US
dc.subject valoare justă en_US
dc.subject active en_US
dc.subject cost de vânzare en_US
dc.subject valoare recuperabilă en_US
dc.subject valoare de utilizare en_US
dc.title Unele asemănări şi deosebiri între SNC şi IAS aferente deprecierii activelor en_US
dc.title.alternative Some Similarities and Differences between the NAS and the IAS Related to Impairment of Assets en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account