DSpace Repository

Metode econometrice complexe de evaluare a presiunilor inflaţioniste în baza activităţii economice

Show simple item record

dc.contributor.author Mija, Simion
dc.date.accessioned 2009-08-31T21:49:08Z
dc.date.available 2009-08-31T21:49:08Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/556
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 2 (108), iunie 2019 - P. 133-145. - Bibliogr.: p. 145 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Un aspect tehnic important, în procesul demodelare a politicii monetare orientate spre stabilitateaprețurilor, este cuprins de tehnicile econometriceutilizate pentru estimarea variabilelorneobservabile. Acest ansamblu de estimări, sporesccapacitatea de evaluare a condițiilor monetare,a presiunilor inflaționiste sectoriale, în speciala presiunilor inflaționiste din partea activitățiieconomice. Metodele econometrice aplicate, înliteratura de specialitate, sunt considerate dreptmetode alternative de estimare, cu rezultat operativ,în vederea fundamentării estimărilor variabilelorneobservabile. În condițiile actuale, cândvarietatea și accesul la date este omniprezent,factorul complementar este măiestria aplicăriimetodelor econometrice ce sporește substanțialabilitatea de a extrage din ele valoare adăugată. JEL: C13, C26, C36, C51. CZU: 330.4:338.53(478) ************************************************************************************************************************************* An important technical aspect in the modellingprocess of the monetary policy orientedtowards price stability includes econometrictechnics used for estimating the unobservablevariables. These estimations increase the capacityof assessing the monetary conditions, the sectorialinflationary pressures, namely the inflationarypressures from the economic activity. Theapplied the econometric methods are consideredin specialised literature as alternative estimatingmethods with operative result in order to providea basis for the estimation of unobservable variables.In the current conditionsб where the varietyand access to data is omnipresent, the complementaryfactor is the skill to apply the econometricmethods that increase significantly theability for extracting their added value. JEL: C13, C26, C36, C51. CZU: 330.4:338.53(478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (108)
dc.subject presiune inflaționistă en_US
dc.subject stabilitatea prețurilor en_US
dc.subject model econometric en_US
dc.subject filtrul kalman en_US
dc.subject deviație PIB en_US
dc.subject filtrul hodrick-prescott en_US
dc.title Metode econometrice complexe de evaluare a presiunilor inflaţioniste în baza activităţii economice en_US
dc.title.alternative Complex Econometric Methods for Evaluation of Inflation Based on Economic Activity en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account