DSpace Repository

Unele aspecte și metode noi privind amortizarea imobilizărilor corporale

Show simple item record

dc.contributor.author Popovici, Mihai
dc.date.accessioned 2009-08-31T21:25:49Z
dc.date.available 2009-08-31T21:25:49Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/553
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 2 (108), iunie 2019 - P. 79-88. - Bibliogr.: p. 88 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Amortizarea este un element importantdin ciclul de viață al unei imobilizări corporaleamortizabile. Amortizarea reprezintă echivalentulvaloric al degradării acestor imobilizări, carezultat al exploatării lor, al factorilor nocivi, alprogresului științific etc. Totodată, prin amortizare,investițiile în imobilizările amortizabilese materializează în produsele și serviciile pecare le oferă entitatea. În acest articol, suntcercetate unele aspecte referitoare la diferitemetode de amortizare, neacceptate, deocamdată,în legislația contabilă autohtonă, probleme cețin de stabilirea duratei de utilizare, a valoriireziduale, precum și schimbarea metodei deamortizare în decursul exploatării imobilizărilor,utilizându-se normele standardelor naționaleși internaționale de contabilitate, precum șiopiniile unor autori autohtoni și străini. JEL: M-41. CZU: 657.372.3:658.152(478) ************************************************************************************************************************************* Depreciation is an important element ofthe life cycle of a depreciable tangible asset.Depreciation is the equivalent value of thedegradation of these fixed assets as a result oftheir exploitation, harmful factors, scientificprogress, etc. At the same time, through depreciation,investments in depreciable fixed assetsmaterialize in the products and services thatthe entity renders. This article examines someaspects of different depreciation methods, nonacceptablein the indigenous accounting legislation,the problems related to the establishmentof its useful life, the residual value and thechanges in the depreciation method during theexploitation period of the fixed assets by using therules of the national and international accountingstandards, as well as the opinions of some localand foreign authors. JEL: M-41. CZU: 657.372.3:658.152(478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (108)
dc.subject imobilizări corporale en_US
dc.subject amortizare en_US
dc.subject mijloace fixe en_US
dc.subject durată de utilizare en_US
dc.subject valoare reziduală en_US
dc.title Unele aspecte și metode noi privind amortizarea imobilizărilor corporale en_US
dc.title.alternative Some Aspects and New Methods Regarding the Depreciation of Tangible Assets en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account