IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldova. Teză de doctor habilitat în științe economice.

Show simple item record

dc.contributor.author Platon, Nicolae
dc.date.accessioned 2019-04-04T11:09:33Z
dc.date.available 2019-04-04T11:09:33Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/537
dc.description Teză de doctor habilitat în științe economice. 521.03 – Economie și management în domenii de activitate. 5. Științe sociale și economice .Conducător științific: Cotelnic Ala, prof. univ., dr. hab. en_US
dc.description.abstract ADNOTARE: Platon Nicolae. „Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldova”. Teză de doctor habilitat în științe economice. STRUCTURA TEZEI: adnotare, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 267 de titluri. Conținutul este expus pe 226 de pagini text de bază și conține: 17 tabele, 32 de figuri, 11 formule și 31 de anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în peste 40 de lucrări științifice. DOMENIUL DE STUDIU: aspecte teoretice și aplicative ale strategiilor durabile de management în contextul dezvoltării turismului intern și receptor în Republica Moldova (521.03 – Economie și management în domenii de activitate). SCOPUL LUCRĂRII: fundamentarea teoretică și metodologică a strategiilor de management aferente domeniului turistic, pornind de la determinarea rolului turismului intern și receptor asupra dezvoltării turismului național și continuând cu identificarea deficiențelor acestei industrii, pentru a elabora și implementa Master Planul, capabil să impulsioneze acest sector. OBIECTIVELE LUCRĂRII: abordarea teoretico-conceptuală și multidimensională a industriei turistice a țării, evidențierea principalelor caracteristici de interacțiune a turismului cu celelalte sectoare ale economiei naționale, analiza cadrului instituțional în vederea identificării deficiențelor existente, studierea efectului multiplicator al turismului, identificarea mecanismului de cuantificare a ramurii turistice. NOUTATEA ȘI ORIGINALITATEA ȘTIINȚIFICĂ A LUCRĂRII: cercetarea în premieră a strategiilor de management atribuite turismului intern și receptor într-un mod unitar, complex și sistemic; elucidarea și dezvoltarea bazei conceptuale și a elementelor definitorii ale turismului național; identificarea efectului multiplicator al turismului ca sector de interferență a economiei naționale; argumentarea necesității utilizării Contului Satelit în Turism. CZU: 338.486:005.21(478)(043) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject strategii durabile de management en_US
dc.subject întreprinderi de turism en_US
dc.subject turism intern și receptor en_US
dc.subject industrie turistică en_US
dc.subject efect multiplicator al turismului en_US
dc.subject servicii turistice en_US
dc.subject Cont Satelit în Turism en_US
dc.subject motivație turistică en_US
dc.subject brand turistic en_US
dc.subject tehnologii informaționale în turism en_US
dc.title Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldova. Teză de doctor habilitat în științe economice. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account