IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Armonizarea cadrului normativ al contabilităţii şi raportării financiare din Republica Moldova cu acquis-ul comunitar = Harmonisation of Accounting and Financial Reporting Regulatory Framework of Moldova with the Acquis Communautaire

Show simple item record

dc.contributor.author Nederiţa, Alexandru
dc.contributor.author Popovici Angela
dc.date.accessioned 2018-10-31T10:52:33Z
dc.date.available 2018-10-31T10:52:33Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/519
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (105), septembrie 2018 - P. 57-68. - Bibliogr.: p. 68 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Implementarea Acordului de Asociere „Republica Moldova – Uniunea Europeană” condiţionează necesitatea armonizării cadrului normativ naţional al contabilităţii şi raportării financiare cu acquis-ul comunitar. În cadrul acestei armonizări, apar multiple probleme privind aplicarea metodelor de evidenţă prevăzute în reglementările contabile europene, racordarea formatelor situaţiilor financiare individuale şi consolidate la normele europene, delimitarea cerinţelor de prezentare a informaţiilor financiare pentru diferite categorii de entităţi. În scopul soluţionării problemelor susmenţionate şi al implementării corecte a reglementărilor contabile naţionale bazate pe acquisul comunitar, se recomandă: stabilirea seturilor distincte de situaţii financiare individuale pentru entităţile mari, mijlocii, mici şi micro; renunţarea la formularele tipizate ale situaţiilor financiare consolidate şi acordarea fiecărei entităţimamă a dreptului de elaborare de sine stătător, a structurii acestor situaţii în funcţie de necesităţile decizional-informaţionale ale utilizatorilor; identificarea etapelor şi a modului de implementare a noilor reglementări contabile naţionale, conform normelor europene. JEL: M-41.CZU 657.05:346.7(478) ************************************************************************************************************************************* The implementation of the Association Agreement “Republic of Moldova – European Union” requires the national accounting and financial reporting regulatory framework to be harmonised with the Acquis Communautaire. Yet many problems arise related to this harmonisation in terms of applying the recordkeeping methods stipulated by the European accounting regulations, aligning the individual and consolidated financial statement layouts with European standards, bounding the requirements for submitting financial information for different categories of entities. In order to address the aforementioned problems and implement properly the national accounting regulations based on the Acquis Communautaire it is recommended: to define distinct sets of individual financial statements intended for large, medium, small and micro-sized entities; to renounce to standard forms of consolidated financial statements and provide each parent entity with the right to develop independently the statement structure depending on the Users’ decisionmaking and information needs; to identify the stages and the way of implementing the new national accounting regulations compliant with the European standards. JEL: M-41.CZU 657.05:346.7(478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (105)
dc.subject armonizare en_US
dc.subject acquis comunitar en_US
dc.subject cadru normativ en_US
dc.subject plan de conturi en_US
dc.subject situaţii financiare en_US
dc.subject standarde de contabilitate en_US
dc.title Armonizarea cadrului normativ al contabilităţii şi raportării financiare din Republica Moldova cu acquis-ul comunitar = Harmonisation of Accounting and Financial Reporting Regulatory Framework of Moldova with the Acquis Communautaire en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account