DSpace Repository

Indicatori statistici de analiză şi monitorizare a sistemului public de pensii = Statistical Indicators of Analysis and Monitoring the Public Pension System

Show simple item record

dc.contributor.author Verejan, Oleg
dc.contributor.author Bradu, Marcel
dc.contributor.author Hîrbu, Eduard
dc.contributor.author Tacu, Mariana
dc.contributor.author Verejan, Victoria
dc.date.accessioned 2018-07-12T08:28:56Z
dc.date.available 2018-07-12T08:28:56Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/508
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.2 (104), iunie 2018 - P. 117-144. - Bibliogr.: p. 144. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Sistemul de indicatori statistici, identificațiîn acest articol, pentru monitorizarea riscurilorde plată ale sistemului public de pensii, poate fiaprobat și utilizat de autoritățile publice pentrusupravegherea permanentă și regulată a obligațiilorde pensie și pentru evaluarea riscurilor deplată pe termen lung, care pot afecta sustenabilitateasistemului de pensii, în special, pentru aasigura continuitatea între generații a capacitățiide plată a fondurilor publice de pensii. Menționămcă există mai mulți indicatori utilizațipentru a monitoriza sustenabilitatea sistemului depensii, dar cei identificați în procesul de cercetaresunt cei mai potriviți pentru RepublicaMoldova. Monitorizarea adecvată a sustenabilitățiiar trebui să ia în considerare toate aspectelespecifice, în special cele de natură financiarăși socială. Prin urmare, autoritățile publice artrebui să stabilească un set de indicatori care vorfi utilizați pentru evaluarea permanentă asistemelor publice de pensii. JEL: H55, H6, C18. ************************************************************************************************************************************* The system of statistical indicators identifiedin this article to monitor the payment risksof the public pension system may be approvedand used by public authorities for the permanentand regular supervision of pension liabilities andfor assessing long-term payment risks that mayaffect the sustainability of the pension systemto ensure continuity between generations.Wemention that there are several indicators usedto monitor the sustainability of the pension system,but those identified in the research processare the most appropriate for the Republic ofMoldova. Appropriate sustainability monitoringshould take into account all aspects of sustainability,especially those of a financial and socialnature. Therefore, public authorities should establisha set of indicators that will be used to assessthe sustainability of pension systems. JEL: H55, H6, C18. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (104)
dc.subject indicatori statistici en_US
dc.subject pensii en_US
dc.subject indicatori demografici en_US
dc.subject sistem public de pensii en_US
dc.subject contribuții de asigurări sociale en_US
dc.subject sustenabilitate en_US
dc.title Indicatori statistici de analiză şi monitorizare a sistemului public de pensii = Statistical Indicators of Analysis and Monitoring the Public Pension System en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account