DSpace Repository

Disparităţi salariale de gen şi vârstă între statele membre UE = Gender and Age Earnings Disparities among EU Member States

Show simple item record

dc.contributor.author Stângaciu, Oana-Ancuţa
dc.contributor.author Harja, Eugenia
dc.date.accessioned 2018-06-07T09:26:00Z
dc.date.available 2018-06-07T09:26:00Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/454
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 111-122. - Bibliogr.: p. 122 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Problematica egalităţii de şanse reprezintăo prioritate la nivelul Uniunii Europene pentru aîndeplini obiectivele de coeziune socială la nivelcomunitar. Studiul are drept scop analiza evoluţieidisparităţilor salariale de gen şi vârstă întrestatele membre ale UE, în perioada 2006-2014.Utilizând metodele specifice statisticii descriptive,analizei de tip cluster şi econometriei,s-a ajuns la concluzia că, în UE, există disparităţide gen şi vârstă, dar, în perioada analizată,acestea s-au redus, existând un proces de convergenţă. JEL: C10, E24. CZU: 331.2-053+055.1/.3:061.1EU ************************************************************************************************************************************ The issue of equal opportunities is a priorityfor the EU in order to achieve the objectivesof social cohesion at community level. The studyaims to analyse the evolution of gender and agegaps between EU Member States over the period2006-2014.Using the methods specific to descriptivestatistics, cluster analysis and econometrics, itwas concluded that gender and age disparities doexist in the EU, but they decreased over time, confirminga convergence process. JEL: C10, E24. CZU: 331.2-053+055.1/.3:061.1EU en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (103)
dc.subject câştig salarial lunar en_US
dc.subject disparităţi de gen şi vârstă en_US
dc.subject dendrogramă en_US
dc.subject convergenţă en_US
dc.title Disparităţi salariale de gen şi vârstă între statele membre UE = Gender and Age Earnings Disparities among EU Member States en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account