IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Principiile contabile: evoluție, conținut, consecințe = Accounting Principles: Evolution, Content, Consequences

Show simple item record

dc.contributor.author Lazari, Liliana
dc.date.accessioned 2018-04-10T05:45:12Z
dc.date.available 2018-04-10T05:45:12Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/439
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.4 (102), decembrie 2017 - P. 72 - 82. - Bibliogr.: p. 82 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Principiile contabile sunt reguli care ajută producătorii de informaţii financiare la recunoașterea, evaluarea, clasificarea şi prezentarea informaţiilor. Totodată, ele constituie reguli foarte generale, care pot fi puse în aplicare în mai multe moduri, ce generează mai multe tratamente contabile. Deşi literatura de specialitate străină prezintă numeroase clasificări ale principiilor, în ceea ce priveşte cercetarea dată, vom trata, în continuare, termenii care au valoare de principii contabile, evoluția acestora în Republica Moldova, dar și influența asupra ținerii contabilității și raportării financiare. În cadrul cercetării, s-au utilizat metoda comparării, analiza, deducția, dar și metoda istorică. Rezultatele cercetării cu privire la principiile contabile vor contribui la dezvoltarea aplicabilității acestora atât pentru cei ce se ocupă de studierea și cercetarea domeniului contabilității, cât și pentru cei ce aplică în practică ținerea contabilității în toate etapele de lucru: elaborarea politicilor contabile, recunoașterea, evaluarea și contabilizarea tranzacțiilor economice și la elaborarea situațiilor financiare ale entității. CZU: 657.1(100+478) JEL: M41, A2. ************************************************************************************************************************************* Accounting principles are rules that help producers of financial information to recognize, evaluate, classify and present information. At the same time, they are very general rules, which can be implemented in several ways, generating more accounting treatments. Although the foreign literature presents numerous classifications of the principles in terms of the given research, we will continue to deal with the terms that have the value of accounting principles, their evolution in the Republic of Moldova, but also the influence on keeping the accounting and financial reporting. In the research, we used the method of comparison, analysis, deduction, but also the historical method. The results of the research on accounting principles will contribute to the development of their applicability both for those studying and researching the field of accounting, as well as for those who apply in practice the keeping of accounting in all stages of work: elaboration of accounting policies, recognition, evaluation and accounting for economic transactions and preparing the financial statements of the entity. CZU: 657.1(100+478) JEL: M41, A2. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (102)
dc.subject principii contabile en_US
dc.subject contabilitate en_US
dc.subject principii contabile en_US
dc.subject situații financiare en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.subject recunoaștere en_US
dc.title Principiile contabile: evoluție, conținut, consecințe = Accounting Principles: Evolution, Content, Consequences en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account