IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", 22-23 septembrie 2017. Volumul III.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-03-24T12:04:33Z
dc.date.available 2018-03-24T12:04:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn E-ISBN 978- 9975-75-897-0
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/429
dc.description.abstract DESCRIEREA CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII: "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", conferinţa ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", (22-23 septembrie 2017) : Culegere de articole : [în vol.] / com. şt.: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2018 – . – ISBN 978-9975-75-892-5. Vol. 3. – 2018. – 241 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – E-ISBN 978- 9975-75-897-0. CZU: 33:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.title Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", 22-23 septembrie 2017. Volumul III. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account