IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Rolul auditului intern în managementul riscului instituțiilor de credit

Show simple item record

dc.contributor.author Zinca (Voiculescu), Clara-Iulia
dc.contributor.author Petroianu, Grazia-Oana
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:14:26Z
dc.date.available 2017-10-25T06:14:26Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/328
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (101), iunie 2017 - P. 93-103. - Bibliogr.: p. 16 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Lipsurile reliefate de criza financiară globală au generat așteptări tot mai mari de la auditul intern atât din partea conducerii instituțiilor de credit, cât și din partea autorităților de reglementare. Ceea ce se dorește este ca, acționând obiectiv și independent, auditul intern să contribuie, în mod real, la găsirea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă sistemul bancar. Acest deziderat s-ar putea realiza prin îmbunătățirea identificării și evaluării riscurilor, luarea în considerare a evoluțiilor previzibile ale factorilor și tendințelor, comunicarea problemelor importante identificate și oferirea unor recomandări, care adaugă valoare organizației. Obiectivul acestei lucrări este de a analiza rolul și responsabilitățile auditului intern în ceea ce privește managementul riscului în cadrul instituțiilor de credit. În acest sens, sunt evidențiate zonele în care auditul intern și managementul riscurilor fie se intersectează, fie se completează reciproc, precum și beneficiile colaborării dintre aceste funcții. CZU: (657.6+005.334):336.77. JEL: G21, G32, M42. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (101) / 2017
dc.subject risc en_US
dc.subject managementul riscului en_US
dc.subject audit intern en_US
dc.subject valoare adăugată en_US
dc.subject practici bazate pe risc en_US
dc.title Rolul auditului intern în managementul riscului instituțiilor de credit en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account