IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Contabilitatea veniturilor postangajare în baza calculelor actuariale

Show simple item record

dc.contributor.author Cebotari, Anna
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:10:03Z
dc.date.available 2017-10-25T06:10:03Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/326
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (101), iunie 2017 - P. 81-92. - Bibliogr.: p. 16 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Contabilitatea veniturilor postangajare în baza calculelor actuariale, în prezent, rămâne a fi un subiect studiat în Republica Moldova doar la nivel teoretic. Aplicarea calculelor actuariale în domeniul contabil denotă, de fapt, caracterul evolutiv al acesteia. Datorită faptului că standardele naționale de contabilitate au fost adaptate la cele internaționale, care, la rândul lor, impun evaluarea activelor și datoriilor la valoarea justă, survine necesitatea întocmirii calculelor exacte la baza cărora stau teoria probabilității și statistica matematică. Unul dintre scopurile de bază ale contabilității îl constituie reflectarea informației în situațiile financiare și furnizarea acesteia utilizatorilor interni și externi ai entității. De aici, apare necesitatea reflectării informației cu grad înalt de încredere, care poate fi asigurată aplicând calculele actuariale. CZU: 657.446:657.471.122. JEL: M14. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (101) / 2017
dc.subject calcul actuarial en_US
dc.subject pensie en_US
dc.subject planuri de pensie en_US
dc.subject planurile de contribuții determinate en_US
dc.subject planurile de beneficii determinate en_US
dc.title Contabilitatea veniturilor postangajare în baza calculelor actuariale en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account