IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Economica: Revistă ştiinţifico-didactică. 2023, nr.2 (124)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2023-07-19T08:29:33Z
dc.date.available 2023-07-19T08:29:33Z
dc.date.issued 2023-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/2748
dc.description Economica: Revistă ştiinţifico-didactică = Scientific and didactic journal. Academia de Studii Economice a Moldovei. Redactor şef: Grigore BELOSTECINIC. Chişinău: ASEM, 2023, vol. 31, iunie, nr.2 (124). ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii Economice a Moldovei, conform Statutului său şi cerinţelor incluse în „Regulamentul de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice”, aprobat prin Hotărârea CSŞDT şi CNAA din 25 iunie 2015 şi modificat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018. Revista apare în lumină atât pe suport de hârtie, cât şi on-line, fiind disponibilă cititorilor din Republica Moldova pe site- ul https://ase.md/, iar cercetătorii străini au Acces Deschis liber la următoarele baze de date şi cataloage internaţionale în care Revista a fost deja inclusă: Directory of Open Access Joumals (DOAJ); Open Academic Joumals Index (OAJI); Electronic Joumals Library; Global Impact Factor. Revista are cinci secţiuni: Business şi Administrare; Economie fundamentală şi aplicativă; Finanţe, Contabilitate şi Analiză financiară; Integrare europeană şi Politici sociale; Informatică, Statistică şi Cibernetică economică. ISSN: 1810-9136. https://doi.org/10.53486/econ.2023.124 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr. 2(124)
dc.subject economy en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject Republic of Moldova en_US
dc.title Economica: Revistă ştiinţifico-didactică. 2023, nr.2 (124) en_US
dc.title.alternative Economica : Scientific and didactic journal. 2023, nr.2 (124) en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account